Emnebeskrivelse for 2019/20
Experience of Nature
ENT102L
Emnebeskrivelse for 2019/20

Experience of Nature

ENT102L
Studentene deltar i utendørsaktiviteter som ekskursjoner og feltarbeid og blir gjennom dette kjent med karakteristiske landskapsformer og forskjellige former for friluftsliv gjennom egen aktiv deltakelse. Hver student reflekterer omkring de opplevelsene de får i studiet med den bakgrunnen de har med seg inn i studiet, både fra tidligere studier og fra relevant praksis, og går dypere inn i den innsikten de får fra studiet ved å skrive et eget essay. En som studerer eller arbeider innafor for eksempel folkehelse kan knytte erfaringene fra studiet opp mot helsefremmende aktiviteter, en som studerer turisme kan fordype seg i øko/geo-turisme, og en lærer eller lærerstudent kan fokusere på aktivitetsbasert læring.

Opptak krever generell studiekompetanse.

Kan tas som enkeltemne.

Det er begrenset med plasser. Studenter som søker opptak til studieprogrammet prioriteres fremfor studenter som ønsker å ta det som enkeltemne. Dersom antallet internasjonale søkere overstiger antall ledige plasser, vil studenter fra institusjoner som har en studentutvekslingsavtale med Nord universitet prioriteres.

Både undervisning og eksamen (skriftlig) gjennomføres på engelsk så studentene må beherske språket godt nok til å kunne gjennomføre emnet.

Kunnskap:

Etter å ha gjennomført og bestått emnet vil studenten:

 • Være i stand til å kjenne igjen de mest vanlige lokale bergartene
 • Være i stand til kjenne igjen og kunne forklare hvordan store og små landformer er dannet
 • Være i stand til å kjenne igjen og samle inn data som knyttes til aktivitet fra breer
 • Ha kunnskap om hva som ligger i begrepet friluftsliv

Ferdigheter:

Etter å ha gjennomført og bestått emnet skal studenten kunne:

 • Arrangere opplevelsesbaserte læringsaktiviteter utendørs
 • Omsette den kunnskapen som er tilegnet til aktiviteter innafor egen praksis eller eget fagområde
 • Kunne tolke dannelseshistorien til et glasialt formet landskap
 • Arrangere læringsaktiviteter i et glasialt formet landskap
 • Reflektere om hva meningsfulle opplevelser er og hvordan kunne skape de

Generell kompetanse:

Etter å ha gjennomført og bestått emnet skal studenten kunne ha kompetanse om og forstå verdien av læring gjennom praktiske aktiviteter, og kunne utvikle aktive utendørsaktiviteter for andre.

Semester avgift og pensumlitteratur. Overnatting på feltkurs 2 netter, ca. 300 kr pr. natt. Kost dekkes også av studentene, som selv lager egen mat i fullt utstyrte campinghytter.
Valgbart

Emnet fokuserer på aktive læringsformer, og hvordan opplevelser skaper grunnlag for læring. Feltarbeid og friluftsaktiviteter er derfor sentralt i studiet. Disse aktivitetene vil bli fulgt opp med annen undervisning for å forsterke og forbedre det man har lært ute.

Refleksjon rundt disse aktivitetene vil også forsterkes ved å skrive feltnotater fra turene, som vil danne basis for eksamen, et essay.

Studentene vil delta i forskjellige turer som:

En "come-together tour": Sea-rafting i Saltenfjorden og Saltstraumen

 • En dagstur for å kartlegge tilbaketrekningen av isbreen som en gang dekket Skandinavia
 • En 3-dagers felttur fra Bodø til Engabreen, en utløpsbre til Svartisen, som inkluderer brevandring og grotteturer
 • En dag med kanopadling på en innsjø
 • Halvdagers turer i kystlandskapet rundt Bodø
Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser (midtveisevaluering og sluttevaluering). Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem.
Ingen praksis.
Oppgave (OP) - OP har vurderingsuttrykk A-F, der A er beste karakter og F er ikke bestått. Teller 100/100 av karakteren. Vitenskapelig essay basert på erfaringer, kunnskaper og ferdigheter om kursets innhold.

Alle hjelpemidler.

Unntak: Å generere besvarelse ved hjelp av ChatGPT eller lignende kunstig intelligens og levere den helt eller delvis som egen besvarelse er å regne som fusk.