Emnebeskrivelse for 2024/25
Experience of Nature
ENT102L
Emnebeskrivelse for 2024/25

Experience of Nature

ENT102L
Er du interessert i utendørsaktiviteter i norsk natur? Da er dette kurset for deg: Bli kjent med karakteristiske landskapsformer, planter og dyr, samt forskjellige former for friluftsliv gjennom egen aktiv deltakelse.
Studentene deltar i utendørsaktiviteter som ekskursjoner og feltarbeid og blir gjennom dette kjent med karakteristiske landskapsformer, planter og dyr, samt forskjellige former for friluftsliv gjennom egen aktiv deltakelse. Hver student reflekterer omkring de opplevelsene de får i studiet med den bakgrunnen de har med seg inn i studiet, både fra tidligere studier og fra relevant praksis. Studentene utdyper dette ved å skrive en oppgave. En som studerer eller arbeider innafor for eksempel folkehelse kan knytte erfaringene fra studiet opp mot helsefremmende aktiviteter, en som studerer turisme kan fordype seg i naturturisme, og en lærer eller lærerstudent kan fokusere på aktivitetsbasert læring.

Opptak krever generell studiekompetanse.

Kan tas som enkeltemne.

Det er begrenset med plasser. Studenter som søker opptak til studieprogrammet prioriteres fremfor studenter som ønsker å ta det som enkeltemne. Dersom antallet internasjonale søkere overstiger antall ledige plasser, vil studenter fra institusjoner som har en studentutvekslingsavtale med Nord universitet prioriteres.

Kunnskap:

Studenten

 • kan kjenne igjen noen av de mest vanlige lokale bergartene
 • har innsikt og kan forklare hvordan store og små landformer er dannet
 • kan kjenne igjen noen av de lokale plantene og dyrene
 • har kunnskap om hva som ligger i begrepet friluftsliv.

Ferdigheter:

Studenten

 • kan arrangere opplevelsesbaserte læringsaktiviteter utendørs
 • kan omsette den kunnskapen som er tilegnet til aktiviteter innafor egen praksis eller eget fagområde
 • kan tolke dannelseshistorien til et glasialt formet landskap
 • kan arrangere læringsaktiviteter ute i naturen
 • kan reflektere om hva meningsfulle opplevelser er og hvordan kunne skape dem
 • kan se sammenhengen mellom naturen og kulturutviklingen

Generell kompetanse:

Studenten

 • kan forstå verdien av læring gjennom praktiske aktiviteter og erfaringer i naturen
 • kan utvikle og formilde slike for andre.

I tillegg til semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten disponerer en bærbar PC. Personlig utstyr i forbindelse med uteaktiviteter dekkes av studenten.

Overnatting 3 netter, ca. 350 kr/natt. Mat og drikke på ekskursjonene dekkes også av studentene.

Emnet er obligatorisk i programmet Adventure Knowledge. For studenter som ikke tar hele programmet kan det tas som enkeltemne dersom programmet har ledige plasser.

Ekskursjoner i ulike naturomgivelser, bl.a. brevandring, grottetur, utendørssvømming.

Forelesing/seminar.

Ansikt-til-ansikt

Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom midtveisevaluering og sluttevaluering. Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem.
Ingen praksis.
Oppgave (OP) - OP har vurderingsuttrykk A-F, der A er beste karakter og F er ikke bestått. Teller 100/100 av karakteren. Vitenskapelig essay basert på erfaringer, kunnskaper og ferdigheter om kursets innhold.

Alle hjelpemidler.

Unntak: Å generere besvarelse ved hjelp av ChatGPT eller lignende kunstig intelligens og levere den helt eller delvis som egen besvarelse er å regne som fusk.