Gjeldende emnebeskrivelse (sist oppdatert 2024/25)
Experience of Art, Architecture and Cultural Heritage
ENT105L
Gjeldende emnebeskrivelse (sist oppdatert 2024/25)

Experience of Art, Architecture and Cultural Heritage

ENT105L
Studentene deltar i erfaringsbaserte læringsaktiviteter som ekskursjoner og utflukter i Bodø og andre deler av Nordland. Målet er å bli kjent med kunst, arkitektur, kulturarv og historie i Nordland fylke gjennom studentenes egne aktive deltakelse.

Opptak krever generell studiekompetanse.

Kan tas som enkeltemne.

Det er begrenset med plasser. Studenter som søker opptak til studieprogrammet prioriteres fremfor studenter som ønsker å ta det som enkeltemne. Dersom antallet internasjonale søkere overstiger antall ledige plasser, vil studenter fra institusjoner som har en studentutvekslingsavtale med Nord universitet prioriteres.

Kunnskap:

Studenten

 • kan gjenkjenne noen sentrale eksempler på arkitektoniske elementer og bygninger
 • har kunnskap om noen sentrale kulturminner
 • kan reflektere over kulturarvens og det offentlige rommets rolle i samfunnet
 • kan beskrive hvordan kunst og arkitektur kan påvirke nasjonale, regionale og individuelle identitetsspørsmål
 • kjenner til vesentlige trekk i Nordlands historie gjennom tidene
 • har forståelse for hvordan geografiske og miljømessige forhold påvirker kulturutviklingen

Ferdigheter:

Studenten

 • kan reflektere over kunst, arkitektur, historie og kulturarv i dag
 • kan arrangere erfaringsbaserte læringsaktiviteter i forhold til kunst, arkitektur, historie og kulturminner
 • kan kritisk vurdere og reflektere over utfordringene knyttet til formidling av kunst, arkitektur, historie og kulturarv
 • kan bruke erfaringsbasert læring som et verktøy for å få dypere forståelse av kultur og historie

Generell kompetanse:

Studenten

 • har innsikt i læring gjennom å delta i praktiske aktiviteter.
 • kan utvikle læringsaktiviteter knyttet til kunst, arkitektur, historie og kulturarv.
Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten disponerer en bærbar PC. Overnatting for tre netter á 350 NOK/natt. Måltider og drikke er ikke inkludert. Alle andre reiseutgifter dekkes av universitetet.
Ekskursjoner, forelesninger og praktiske oppgaver.
Midtveis- og sluttevaluering. Disse evalueringene er inkludert i universitetets kvalitetssikringssystem.
Ingen praksis.
Oppgave (OP) - OP har vurderingsuttrykk A-F, der A er beste karakter og F er ikke bestått. Teller 100/100 av karakteren. Vitenskapelig essay basert på erfaringer, kunnskaper og ferdigheter om kursets innhold.

Å generere besvarelse ved hjelp av ChatGPT eller lignende kunstig intelligens og levere den helt eller delvis som egen besvarelse er å regne som fusk.