Emnebeskrivelse for 2023/24
Klinisk obervasjonskompetanse
HEL5009
Emnebeskrivelse for 2023/24

Klinisk obervasjonskompetanse

HEL5009

Målgruppen er helsepersonell. Studietilbudet er rettet mot deg som ønsker å øke din kompetanse innenfor enkelte spesialiserte områder, eller vil tilbake til helsevesenet.


Emnet gjennomføres uke 1-6 2024 på Campus Helgeland.

Emnet tilbys digitalt og det legges opp til en-dags fysisk samling (valgfri), med praktisk eksamen påfølgende dag i uke 6.

Emnet vil ha fokus på bruk av ABCDE-metodikken. ABCDE står for Airways, Breathing, Circulation, Disability og Exposure. Metoden har til hensikt å observere og vurdere vitale parametere som gjenspeiler kroppens livsviktige funksjoner. Dette skjer på en systematisk måte og er basert på en rekkefølge som fanger opp svikt med størst alvorlighetsgrad først.

Videre vil emnet ha fokus på bruk av risikovurderingsverktøyet NEWS2 som er en støtte for helsepersonell for å tidlig oppdage forverring i pasientens helsetilstand, både subakutt og akutt. Emnet vil også fokusere på trygg og strukturert kommunikasjon ved bruk av ISBAR-kommunikasjon.

Opptakskravet er fullført bachelorgrad med helse og sosialfag.

På grunn av gjennomføring av fysisk samling, har dette emnet antallsbegrensning på 30 studenter

Kunnskap

  • Har avansert kunnskap innenfor klinisk observasjonskompetanse og spesialisert innsikt i scoringsverktøy som NEWS2 og ABCDE-metodikk.
  • Kan vurdere og begrunne faglige problemstillinger med utgangspunkt i aktuell pasientsituasjon.

Ferdigheter

  • Kan anvende relevante informasjonskilder for å kunne videreutvikle egen observasjonskompetanse, vurderingskompetanse og handlingskompetanse.
  • Kan kommunisere faglige vurderinger til pasienter, pårørende og helsepersonell ved bruk av ISBAR.

Generell kompetanse

  • Kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter i scoringsverktøyet NWEWS2 og ABCDE-metoden samt kommunikasjonsverktøyet ISBAR i praksis.
Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten disponerer datamaskin med mikrofon og videoutstyr. Det kreves stabilt internett med tilstrekkelig kapasitet for å kunne delta i nettbasert undervisning og gruppearbeid.​

Teori vil bli gjennomgått ved bruk av læringsstier i canvas, nettressurser og digitale forelesninger. Det legges opp til praktiske caseøvelser på samlingsdagen.

Det legges opp til en (1) ikke-obligatorisk fysisk samlingsdag på Campus Helgeland, med praktisk eksamen påfølgende dag. Emnet starter i uke 1 og samling/eksamen i uke 6 2024.

Studieprogrammet evalueres av studentene gjennom emneundersøkelser. Evaluering inngår som en del av universitetets kvalitetssikringsystem.

Praktisk eksamen

Bestått/ikke bestått.


Eksamensoppgave gjøres parvis. Tidsomfang: 30 minutter totalt.


PE - Eksamen er sammensatt av teori og praksis der studenten får vise riktig utførelse av prosedyrer som begrunnes med kunnskap.

Alle hjelpemidler tillatt