Gjeldende emnebeskrivelse (sist oppdatert 2024/25)
Arbeidsrett
RE105S
Gjeldende emnebeskrivelse (sist oppdatert 2024/25)

Arbeidsrett

RE105S
Faget handler om reglene som styrer arbeidslivet, og forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Sentrale tema er ansettelse, vern mot diskriminering, krav til arbeidsmiljøet, arbeidsgivers styringsrett, arbeidstakers ytringsfrihet, opphør av arbeidsforholdet, nedbemanning, virksomhetsoverdragelse og kollektiv arbeidsrett.
Faget handler om reglene som styrer arbeidslivet, og forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Sentrale tema er ansettelse, vern mot diskriminering, krav til arbeidsmiljøet, arbeidsgivers styringsrett, arbeidstakers ytringsfrihet, opphør av arbeidsforholdet, nedbemanning, virksomhetsoverdragelse og kollektiv arbeidsrett.
Emnet kan tas som enkeltemne. Opptakskrav: generell studiekompetanse.

Kunnskaper

Etter gjennomføring av emnet skal studentene ha

 • kjennskap til bakgrunn, historie og sentrale hensyn for reglene i arbeidsrett.
 • god kunnskap om reglene for oppstart og avslutning av arbeidsforhold (ansettelse, diskrimineringsvern, oppsigelse, avskjed, nedbemanning mv.), og reglene om arbeidsmiljø.
 • grunnleggende kunnskap om arbeidsgivers styringsrett og arbeidstakers ytringsfrihet, virksomhetsoverdragelse og kollektiv arbeidsrett.

Ferdigheter

Etter gjennomføring av emnet skal studentene kunne

 • analysere og drøfte problemstillinger innenfor individuell og kollektiv arbeidsrett.
 • finne og vurdere relevant rettslig materiale, og bruke dette til å belyse saksforhold

Generell kompetanse

Etter gjennomføring av emnet skal studentene kunne

 • identifisere og utrede arbeidsrettslige spørsmål, reflektere over dem i lys av reglenes begrunnelse og metodiske forhold, og presentere løsninger i tråd med alminnelig juridisk argumentasjon.
Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur. Det forutsettes at studenten disponerer en bærbar datamaskin.
Obligatorisk fag for bachelor i Human Resource Management (HRM) og for årsstudiet i personalledelse og kompetanseutvikling (PK). Valgemne for andre studenter som har studierett på Nord universitet.
Forelesninger og seminaraktiviteter.
Årlige evalueringer som inngår i universitetets kvalitetssikringssystem.

Obligatorisk deltakelse 80%

Skoleeksamen 6 timer. Bokstavkarakterer

 • Penn, linjal, enkel kalkulator og tospråklige ordbøker.
 • Norges Lover
 • Særtrykk av lover
 • Særtrykk av forskrifter
 • Hovedavtalen LO-NHO, med kommentarer
 • Lovutskrifter fra Lovdata