Disputas: Shubham Varshney

Disputas: Shubham Varshney
Ph.d.-kandidat Shubham Varshney skal holde prøveforelesning og disputas for graden Philosophiae doctor (Ph.d.) ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur, Nord universitet.
Ph.d. kandidat: Shubham Varshney

Tittel på avhandlingen:

From nanoplastics to chemical pollutants: Exploring mixture toxicity in zebrafish

Tittel på prøveforelesning:

The global significance of urban stormwater runoff and municipal wastewater impacts on aquatic ecosystems

Bedømmelseskomité:

  • Førsteamanuensis Markus Brinkmann, University of Saskatchewan, Canada
  • Forsker Elisabeth Støhle Rødland, Norsk institutt for vannforskning (NIVA)
  • Professor Mark J. Costello, Nord universitet

Veiledere:

  • Hovedveileder: Professor Pål A. Olsvik, Nord universitet
  • Medveileder: Professor Kiron Viswanath, Nord universitet
  • Medveileder: Forsker Tanja Kögel, Havforskningsinstituttet
  • Medveileder: Forskningssjef Robin Ørnsrud, Havforskningsinstituttet

Sammendrag av avhandlingen​:

Nye forurensninger omfatter miljøgifter som nylig har blitt identifisert eller som har fått økt oppmerksomhet på grunn av at de kan skade miljøet. Nanoplast (NP) og dekkslitasjekjemikalier er eksempler på nye forurensninger. Forskning på nye forurensninger er grunnleggende siden den gir vitenskapelig kunnskap om mulige kilder, opptak og toksisitet, noe som er svært viktig for å kunne utvikle tiltak for å begrense skadevirkninger.

Denne doktorgradsavhandlingen undersøker toksisiteten til NP, dekkslitasjekjemikalier (6PPD og 6PPD-kinon) og p,p’-DDE, en hovedmetabolitt av DDT som finnes i miljøet. Resultatene indikerer at eksponering for 6PPD og 6PPD-kinon (6PPDq) kan påvirke utvikling, atferd og respirasjon til sebrafisklarver. Vi fant også økt toksisitet på atferdsmessige og molekylære parametere hos sebrafisk som ble eksponert for NPs+p,p’-DDE og NPs+6PPDq samtidig. Funksjonell analyse av genekspresjonsdata indikerer at 6PPDq kan indusere mitokondriell dysfunksjon hos voksne sebrafisk.

Denne doktoravhandlingen gir ny kunnskap om giftvirkningen til NP og dekkslitasjekjemikalier gjennom å analysere mange forskjellige parametere. I tillegg understreker avhandlingen hvor viktig det er å undersøke kombinerte effekter som følge av eksponering for flere miljøgifter samtidig.

Kurs i EndNote 21
Kurs bibliotek
17. april 2024

Kurs i EndNote 21

Teams
12:00
14:00
Påmelding Kurs i EndNote 21 som holdes 17. april
Effektivt litteratursøk
Kurs bibliotek
17. april 2024

Effektivt litteratursøk

Teams
12:15
13:00
Kurset gir en innføring i litteratursøk med vekt på utforming av gode søkestrategier og søketeknikker.
Den nordiske vintersportskonferansen 2024
Konferanse/seminar
17.19. apr. 2024

Den nordiske vintersportskonferansen 2024

Meråker
13:00
12:00
Velkommen til den femte, nordiske vintersportskonferansen i Meråker, 17. - 19. april 2024.
Disputas: Terje Dalen
Disputas
18. april 2024

Disputas: Terje Dalen

Daniel Mortenson-salen, Nord universitet, Levanger
10:00
15:00
Terje Dalen skal holde prøveforelesninger og disputas for graden Doctor Philosophiae ved Fakultetet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag, Nord universitet.