Hvordan og hvorfor ivaretar vi verdier i skogen?

Solstråler mellom trær i skog. Foto
Hvordan og hvorfor ivaretar vi verdier i skogen?
Nord universitet og Naturvernforbundet inviterer til skogseminar i Steinkjer.

Hvilke verdier har skog? Hvordan og hvorfor tar vi vare på disse verdiene? Og hvordan står det egentlig til med skogen vår?

Disse viktige spørsmålene blir satt på dagsorden når Naturvernforbundet i Steinkjer i samarbeid med Kulturkafé Hegdahl-gården og Nord universitet arrangerer skogseminar ved InnoCamp i Steinkjer.

Seminaret arrangeres fra 29. februar kl. 12.00 til 1. mars kl. 14.30. Det vil bli innlegg, presentasjoner og deltakelse fra blant andre:

 • Christian Steel, generalsekretær, Sabima
 • Snorre Furberg, adm.dir., Allskog
 • Rune Hedegart, WoodWorks! Cluster
 • Aksel Granhus, forskningsleder, Nibio
 • Amy Eycott, førsteamanuensis, Nord universitet (koordineringsansvarlig for nytt skogstudium)
 • John Wirkola Dirksen, leder, Eidskog kommuneskog
 • Ola Eian, biolog, Statskog SF
 • Ken Olaf Storaunet, forsker, Nibio
 • Rune Saursaunet, fylkesskogmester, Statsforvalteren Trøndelag
 • Elisabeth Veivåg Helseth, forsker, NINA
 • Ulrika Jansson, forsker, NINA
 • Ingerid Angell-Petersen, Naturvernforbundet
 • Baro Moslett, rådgiver, Landbruksdirektoratet
 • Vigdis Vanvik, professor og senterleder ved Senter for bærekraftig arealbruk (CeSAM) ved UiB
 • Andreas Vanebo, skogfaglig rådgiver, Statskog SF
 • Kjersti Kinderås, WoodWorks!Cluster
 • Ole Bakke, Kystskogbruket

Konferansier: Gunnar Mikaelsen Kvifte, førsteamanuensis, Nord universitet

Program og påmelding

Seminaret er delt inn i fem seksjoner:

Torsdag 29. februar

Skogutstillingen "Ser du skogen - eller bare trær" står utstilt i en del av seminarområdet i Innocamp. Kaffe/frukt serveres her underveis i seminaret.

10.00-12.00 Ankomst og registrering

 • Sted: InnoCamp Nord universitet

11.00-12.00 Lunsj

12.00-12.10 Innledning ved Gunnar Mikaelsen Kvifte

Seksjon 1: Verdier i skogen

12.10-12.30 «Mangfald i verdiar og forvalting av norsk skog for berekraftig samfunnsutvikling» ved Elisabeth Veivåg Helseth

12.35-12.55 «Biologisk mangfold og karbonlagring i skog» ved Ulrika Jansson

13.00-13.20 "Bevaring av død ved - en nøkkel for å øke biologisk mangfold i skog" ved John Wirkola Dirksen

13.25-13.45 "Trevirkets verdier over hele livssyklus. Substitusjons verdi og klimaperspektiv" ved Snorre Furberg

Kort pause

14.05-14.25 Dialog og spørsmål

Seksjon 2: Status i våre skoger

14.25-14.30 Innledning ved Gunnar Mikaelsen Kvifte

14.35-14.55 Utviklingen i norsk skog, mht. mengde skog, skogens alder, død ved, lauv, mm. ved Aksel Granhus

15.00-15.20 "Kunnskapsgrunnlag om den økologiske tilstanden i skog - meny av tiltak" ved Baro Moslett

15.25-15.45 "Hva skjer med miljøverdiene i våre skoger - erfaringer fra Trøndelag" ved Ingerid Angell-Petersen

15.50-16.10 Gammelskog - død ved - utvikling/status - naturskog ved Ken Olaf Storaunet

Pause

16.40-17.00 Dialog og spørsmål

17.00-17.05 Avslutning

17.15-18.15 Middag InnoCamp Nord universitet

19.00-22.00 Kultur: Populærfaglig skogkveld på Steinkjer Kulturhus.

 • Billetter selges av Steinkjer kulturhus

Fredag 1. mars

Seksjon 3: Avtaler og forpliktelser

08.30-08.35 Innledning ved Gunnar Mikaelsen Kvifte

08.35-08.55 "Vinn-vinn situasjoner for klima og naturen" eller "Hvordan klimaavtalen og naturavtalen henger sammen" ved Vigdis Vandvik

09.00-09.20 "Hva betyr Naturavtalen og dagens naturforståelse for norsk skogbruk" ved Christian Steel

09.25-09.45 "Skoglovverket - status og behov for endring" ved Rune Saursaunet

09.50-10.10 Dialog og spørsmål

10.10-10.30 Pause

Seksjon 4: Innovative former for skogproduksjon

10.30-10.35 Introduksjon ved Gunnar Mikaelsen Kvifte

10.40-11.00 "Slik forvalter Statskog sine skoger" ved Ola Eian og Andreas Vanebo

11.05-11.25 "Eidskog-metoden: alternativer til tradisjonell flatehogst" ved John Wirkola Dirksen

11.30-11.50 "Lukkede hogster: Et steg tilbake til den «grønne løgn» eller kan vi få det til å fungere i praksis?" ved Aksel Granhus

11.55-12.15 «Innovativt skogbruk på våre breddegrader» ved Rune Hedegart

12.15-12.50 Lunsj

Seksjon 5

12.50-12.55 Introduksjon: Nytt skogstudium ved Gunnar Mikaelsen Kvifte

12.55-13.25 Presentasjon av etableringssøknad og prosess ved Amy Eycott

13.30-14.30 Panelsamtale: "Hvordan trekker vi fram skogens verdier i offentlig diskurs?" Panelsamtale med spørsmål fra salen. Ordstyrer: Kjersti Kinderås. Panel: Ole Bakke, Ulrika Jansson, Christian Steel og Rune Saursaunet.

14.35 Avslutning ved Gunnar Mikaelsen Kvifte

Kart over område

Påmelding: https://naturvernforbundet.no/trondelag/skogseminar/

NB: Justeringer i programmet kan komme.

Foto: Stig Otto Larsen

Kontaktperson:
Torstein Dahl Johansen, Naturvernforbundet i Steinkjer.
918 16 363 / torsdahl@gmail.com

Kurs i EndNote 21
Kurs bibliotek
28. februar 2024

Kurs i EndNote 21

Teams
12:00
14:00
Påmelding Kurs i EndNote 21 som holdes 28. februar
Effektivt litteratursøk
Kurs bibliotek
28. februar 2024

Effektivt litteratursøk

Teams
12:15
13:00
Kurset gir en innføring i litteratursøk med vekt på utforming av gode søkestrategier og søketeknikker.
Gjesteforelesning: The emergence of virtual sports as leisure sports offer – Opportunities and pitfalls for sports clubs and policy
Gjesteforelesning
4. mars 2024

Gjesteforelesning: The emergence of virtual sports as leisure sports offer – Opportunities and pitfalls for sports clubs and policy

Nord universitets lokaler i Jakhelln brygge, Bodø
13:00
14:00
Forskningsgruppa RESPONSE inviterer til gjesteforelesning og seminar med Thibault Fouquaret fra Ghent University, Belgia. Temaet er virtuell idrett. Han vil snakke om hvordan idrettslag kan utvikle virtuelle idrettstilbud og mulighetene og fallgruvene ved slik nyskapende aktivitet. Seminaret er gratis og åpent for alle!
Bor det en lærer i deg? Bli med på inspirasjonskveld!
Informasjonsmøte
4. mars 2024

Bor det en lærer i deg? Bli med på inspirasjonskveld!

Scandic Meyergården, Mo i Rana
17:45
20:30
Bli med på en inspirerende kveld med Nord universitet, Rana kommune, Bodø/Glimt og Kvarøy Fiskeoppdrett.