Employee photo: Birgit Røe Mathisen

Birgit Røe Mathisen

Professor
Faculty of Social Sciences
Study location
Bodø
Office
Bodø, Samfunnet 306
Areas of expertise
Journalism, Community journalism, Media and democracy
2022
Presse, profesjon og politikk : festskrift til Paul Bjerke 2022, Cappelen Damm Akademisk: Fonn, Birgitte Kjos; Hovlid, Ellen Lexerød; Mathisen, Birgit Røe
2019
Langt mer enn Akersgata – et nytt landskap tar form Journalistikk, profesjon og endring 2019, Orkana Forlag: s. 65-92 Fonn, Birgitte Kjos; Bjerke, Paul; Knudsen, Anders Graver; Mathisen, Birgit Røe
Journalistikk, profesjon og endring 2019, Orkana Forlag: Bjerke, Paul; Fonn, Birgitte Kjos; Mathisen, Birgit Røe
2018
2016
Kommentaren - en sjanger i endring. 2016, Cappelen Damm Akademisk: Mathisen, Birgit Røe; Morlandstø, Lisbeth
2023
Dokument 18 (2023-2024) Rapport fra Utvalget til å utrede prosedyren for grunnlovsendringer 2023, Andersen, Dag Terje; Mæland, Monica; Lundteigen, Per Olaf; Hayley, Anita Henriksen; Aarli, Ragna; Askim, Jostein
2018
Lokaljournalistikk er viktig for lokaldemokratiet 2018, Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.): Mathisen, Birgit Røe; Engan, Bengt Morten; Morlandstø, Lisbeth; Lamark, Hege; Andreassen, Jan Erik; Holand, Astrid Marie
Lokalaviser skal være både patrioter og kritikere 2018, Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.): Mathisen, Birgit Røe; Morlandstø, Lisbeth; Engan, Bengt Morten; Lamark, Hege; Holand, Astrid Marie; Andreassen, Jan Erik