Ansattbilde: Birgit Røe Mathisen

Birgit Røe Mathisen

Professor
Fakultet for samfunnsvitenskap
Studiested
Bodø
Kontor
Bodø, Samfunnet 306
Kompetanseområder
Journalism, Community journalism, Media and democracy

Bakgrunn: Master i journalistikk, Universitetet i Oslo 2007

Phd i sosiologi fra Universitetet i Nordland, 2013.

Ansatt ved Journalistutdanninga fra 2012.

20 års erfaring som journalist av dem 14 år som frilansjournalist i Bodø

Kompetanseområder: Journalistikk, lokaljournalistikk, den journalistiske profesjonsrollen, media og demokrati, frilansjournalistikk.

Undervisning/veiledning:

Undervisning på Journalistikk grunnstudium: Lokaljournalistikk

Undervisning på bachelor: medievitenskap, frilansing Veiledning bacheloroppgave.

Undervisning på master: profesjonsrollen som journalist, kommentarjournalistikk, medier, meningsdanning og makt. veiledning masteroppgave

veileder phd

Emneansvar:

JOU1003 Lokaljournalistrollen

JO124U Medier, makt og demokrati

JO5000 Medier,offentlighet og meningsdanning i velferdsamfunnet

JOU5005 Journalistrolle i endring


Forskning: Lokaljournalistikk, næringslivsjournalistikk, kommentarjournalistikk, lokale og regionale medier, opinionsdanning og ytringsfrihet, medier og demokrati, frilansrollen og frilansjournalistikk.Publikasjoner: Link til Cristin

2022
Presse, profesjon og politikk : festskrift til Paul Bjerke 2022, Cappelen Damm Akademisk: Fonn, Birgitte Kjos; Hovlid, Ellen Lexerød; Mathisen, Birgit Røe
2019
Langt mer enn Akersgata – et nytt landskap tar form Journalistikk, profesjon og endring 2019, Orkana Forlag: s. 65-92 Fonn, Birgitte Kjos; Bjerke, Paul; Knudsen, Anders Graver; Mathisen, Birgit Røe
Journalistikk, profesjon og endring 2019, Orkana Forlag: Bjerke, Paul; Fonn, Birgitte Kjos; Mathisen, Birgit Røe
2018
2016
Kommentaren - en sjanger i endring. 2016, Cappelen Damm Akademisk: Mathisen, Birgit Røe; Morlandstø, Lisbeth
2023
Dokument 18 (2023-2024) Rapport fra Utvalget til å utrede prosedyren for grunnlovsendringer 2023, Andersen, Dag Terje; Mæland, Monica; Lundteigen, Per Olaf; Hayley, Anita Henriksen; Aarli, Ragna; Askim, Jostein
2018
Lokaljournalistikk er viktig for lokaldemokratiet 2018, Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.): Mathisen, Birgit Røe; Engan, Bengt Morten; Morlandstø, Lisbeth; Lamark, Hege; Andreassen, Jan Erik; Holand, Astrid Marie
Lokalaviser skal være både patrioter og kritikere 2018, Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.): Mathisen, Birgit Røe; Morlandstø, Lisbeth; Engan, Bengt Morten; Lamark, Hege; Holand, Astrid Marie; Andreassen, Jan Erik