Geir Næss

Head of Division
Faculty of Biosciences and Aquaculture
Study location
Steinkjer
Office
STEP 333
2023
2023
Use of specific post-harvest biomass processing to optimize the chemical composition and enhance the digestibility of brown macroalgae 2023,;Pandey, Deepak; Næss, Geir; Fonseca, António J.M.; Maia, Margarida R.G.; Cabrita, Ana R.J.; Khanal, Prabhat
The CEER project: Development of sustainable poultry production based on a circular economy for feeding resources 2023,;Khanal, Prabhat; Næss, Geir; Dahal, Bed Mani; Luitel, Himal; Tiwari, Sundar; Ghimire, Anish
Marine macroalgae as an alternative, environment-friendly, and bioactive feeding resource for animals 2023, Nord universitet:;Pandey, Deepak; Khanal, Prabhat; Viswanath, Kiron; Novoa-Garrido, Margarita; Næss, Geir
2021
Finding graze time - combining grazing with automatic milking 2021, Volum 2020;Kismul, Haldis; Eriksson, Torsten; Spörndly, Eva; Næss, Geir; Höglind, Mats; Rustas, Bengt Ove
Seasonal impacts on the chemical composition and in-vitro rumen fermentation characteristics of various seaweed species 2021,;Pandey, Deepak; Hansen, Hanne Helene; Nielsen, Mette Olaf; Dhakal, Rajan; Aryal, Nabin; Næss, Geir
2020
Korleis redusere prisen på grovfôr? 2020, Sau og geit: s. 46-49;Steinshamn, Håvard; Ystad, Eystein; Walland, Finn; Bakken, Anne Kjersti; Henriksen, Jan Karstein; Næss, Geir
Korleis redusere prisen på grovfôr – tiltak som monnar 2020,;Steinshamn, Håvard; Henriksen, Jan Karstein; Næss, Geir; Walland, Finn; Ystad, Eystein
Grovfôrkostnader – lagringslinjer og innendørsmekanisering 2020, Buskap : medlemsblad for Geno: Volum 3-2020 s. 66-69;Steinshamn, Håvard; Henriksen, Jan Karstein; Walland, Finn; Ystad, Eystein; Næss, Geir
Grovfôrkostnader – hvilke tiltak monner for å senke dem? 2020, Buskap : medlemsblad for Geno: Volum 3-2020 s. 60-63;Steinshamn, Håvard; Henriksen, Jan Karstein; Walland, Finn; Næss, Geir; Ystad, Eystein; Bakken, Anne Kjersti
2019
Seaweeds as an animal feed: opportunities and challenges 2019,;Khanal, Prabhat; Pandey, Deepak; Yen, Ying; Næss, Geir; Kiron , Viswanath; Novoa-Garrido, Margarita
Investigating the role of marine seaweeds as an alternative feed source for land- based farm animals 2019,;Pandey, Deepak; Næss, Geir; Kiron , Viswanath; Novoa-Garrido, Margarita; Khanal, Prabhat
Korleis redusere prisen på grovfôr-tiltak som monnar 2019,;Steinshamn, Håvard; Henriksen, Jan Karstein; Næss, Geir; Walland, Finn; Ystad, Eystein; Bakken, Anne Kjersti
Lønnsomhet i grovfôrproduksjonen - tiltak som monnar 2019,;Steinshamn, Håvard; Henriksen, Jan Karstein; Næss, Geir; Walland, Finn; Ystad, Eystein; Bakken, Anne Kjersti
Engdyrking – hva gir lavest fôrkostnader? 2019, Buskap : medlemsblad for Geno: Volum 7-2019 s. 39-41;Steinshamn, Håvard; Henriksen, Jan Karstein; Walland, Finn; Næss, Geir; Ystad, Eystein; Bakken, Anne Kjersti
2018
Fra Tjøtta til verden 2018,;Jørgensen, Grete Helen Meisfjord; Stangen, Kari-Ann Dragland; Bøe, Knut Egil; Hansen, Inger; Næss, Geir; Ruud, Lars Erik
Floor cleanliness in dairy freestall barns 2018,;Næss, Geir; Bøe, Knut Egil; Ruud, Lars Erik
2017
2016
Øget drikkevandsforsyning ændrer drikkeadfærden 2016, Bovilogisk:;Næss, Geir; Bjørngaard, Rakel; Hårstad, Jostein Mikael
Løsdrift og dyrevelferd 2016, Nationen: s. 18-18;Næss, Geir; Østerås, Olav; Bøe, Knut Egil; Simensen, Egil; Ruud, Lars Erik
Drikkevannsforsyning til melkekyr 2016, Buskap : medlemsblad for Geno: s. 74-75;Næss, Geir; Bjørngaard, Rakel; Hårstad, Jostein Mikael
Good management routines around farrowing are essential for piglet survival in loose-housed sow herds 2016,;Rosvold, Ellen Marie; Kielland, Camilla; Andersen, Inger Lise; Framstad, Tore; Fredriksen, Bente; Næss, Geir
Milk Production and cow behaviour in an Automatic milking system With morning and evening pasture acess 2016,;Kismul, Haldis; Eriksson, Torsten; Höglind, Mats; Næss, Geir; Spörndly, Eva
2013
2007
Datainnsamling i KuBygg-prosjektet 2007,;Kvivesen, Stine; Næss, Geir
Utendørs oppdrett av kalver i iglo-system Utendørs oppdrett av kalver i iglo-system 2007, s. 343-346;Hansen, Hanne Solheim; Næss, Geir; Bjerkan, Gisle; Stuberg, Helge; Nybø, Kolbjørn; Tverås, Birgit
I hvile løsdriftsfjøs trives Dagros best? 2007,;Kvivesen, Stine; Hansen, Hans Kristian; Næss, Geir
Optimalisering av lausdriftsfjøset 2007,;Hansen, Hans Kristian; Næss, Geir
Pasvik-kua viser vei 2007,;Kvivesen, Stine; Næss, Geir
Jaktar på trivnad i fjøset 2007,;Kvivesen, Stine; Næss, Geir
Bedre fjøsinnredning kan gi renere kyr 2007,;Kvivesen, Stine; Hansen, Hans Kristian; Næss, Geir
Hvordan bygger vi løsdriftsfjøs for storfe i Norge? 2007,;Næss, Geir; Bøe, Knut Egil; Kielland, Camilla; Simensen, Egil; Ruud, Lars Erik
Produksjon og helse i relasjon til driftssystem og oppstalling i norske løsdriftsfjøs 2007,;Simensen, Egil; Kielland, Camilla; Bøe, Knut Egil; Næss, Geir; Ruud, Lars Erik
2006
Jakten på det beste fjøset 2006,;Næss, Geir; Kvivesen, Stine; Hansen, Hans Kristian
Kubåsen sine dagar er talde 2006,;Kvivesen, Stine; Næss, Geir
Luksuskua med vannseng 2006,;Kvivesen, Stine; Hansen, Hans Kristian; Næss, Geir
KuBygg - besøk på Longva 2006,;Kvivesen, Stine; Næss, Geir
Jakter på det beste fjøset 2006,;Næss, Geir; Kvivesen, Stine; Hansen, Hans Kristian
2003
Igloo housing for calves 2003,;Næss, Geir; Okkenhaug, Håvard; Nybø, Kolbjørn
2002
Air inlets in naturally ventilated animal houses 2002,;Næss, Geir; Gravås, Lasse; Nilsen, Lars Petter