Line Djernæs Sandbakken

PhD Research Fellow
Nord University Business School
Study location
Bodø
Office
Bodø, Torggården 304

Jeg er tilknyttet NORDLAB, Nord universitets innovasjonssenter for beredskapssamvirke. Mitt forskningsprosjekt handler om tverrsektorielt samvirke ved håndtering av komplekse kriser/hendelser.