Line Djernæs Sandbakken

Stipendiat
Handelshøgskolen
Studiested
Bodø
Kontor
Bodø, Torggården 304

Jeg er tilknyttet NORDLAB, Nord universitets innovasjonssenter for beredskapssamvirke. Mitt forskningsprosjekt handler om tverrsektorielt samvirke ved håndtering av komplekse kriser/hendelser.