Natalia Andreassen

Professor
Nord University Business School
Office
Bodø, Torggården 321
Jeg er førsteamanuensis i organisasjon og ledelse med fokus på beredskap og kriseledelse. Jeg er studieprogramansvarlig for erfaringsbasert Master i beredskap og kriseledelse.
Jeg er lead of UArctic Theamatic Network on Arctic Safety and Security.
Jeg har bakgrunn som forsker ved Nordområdesenteret ved Nord universitet Handelshøgskolen og har jobbet med tematikk innenfor maritim beredskap og kriseledelse i nordområdene, sikkerhet og bærekraftig utvikling, inter-organisatorisk koordinering i komplekse omgivelser og utvikling av øvings- og utdanningskonsepter for beredskapsledelse i nordområdene.
Jeg utvikler og bidrar til FOU og beredskapsøvelser i beredskapslaboratoriet
Jeg underviser og veileder på masternivå i Beredskapsorganisasjoner og krisehåndtering, Beredskap og kriseledelse, jobber med utvikling av øving- og utdanningskonsepter og studentaktive former av undervisning innenfor beredskap og kriseledelse.
For tiden er jeg involvert i følgende prosjekter:
MAREC: The Inter-organizational coordination of mass rescue operations in complex environments, ledet av Nordområdesenteret ved Handelshøgskolen Nord.
ARCSAR: Arctic and North Atlantic Security and Emergency Preparedness Network, finansiert av EU Horison 2020, ledet av Hovedredningssentralen Nord-Norge.
RNSARBOOK: NORDIC HANDBOOK FOR SEARCH AND RESCUE IN A MARITIME RADIOLOGICAL/NUCLEAR EMERGENCY, finansiert av
SARex Svalbard, finansiert av Utenriksdepartementet, ledet av Maritimt Forum Nord.
2023
Developing local crisis leadership – A research and training agenda 2023, Frontiers in Psychology: Volum 14 s. 1-9;Eid, Jarle; Hansen, Anita Lill; Andreassen, Natalia; Espevik, Roar; Brattebø, Guttorm; Johnsen, Bjørn Helge
2023
RNSARCARDS Exercise Evaluation Report 2023,;Andreassen, Natalia; Elvegård, Rune
Emergency Management Capability under Task Complexity: The Role of Knowledge Transfer Mechanisms 2023,;Schmied, Johannes; Borch, Odd Jarl; Andreassen, Natalia; Strømmen-Bakhtiar, Abbas
2021
Adventure-based cruise tourism and emergency response -training for increased polar-water emergency management competence 2021,;Sætren, Gunhild Birgitte; Stenhammer, Hege Christin; Andreassen, Natalia; Borch, Odd Jarl
Computer-assisted management training for professionals in High Arctic SAR -operations. 2021,;Sætren, Gunhild Birgitte; Stenhammer, Hege Christin; Andreassen, Natalia; Borch, Odd Jarl
Emergency management competence development: Concepts for education and exercises within emergency management in the maritime Arctic environment MARPART2-(MAN), Project Report 3 2021,;Andreassen, Natalia; Buvarp, Paul Magnus Hjertvik; Kuznetsova, Svetlana; Eliokwu-Prochotska, Jana; Suslov, Alexander; Baykina, Nadezhda
2018
Maritim kriseledelse i nordområdene og lederkompetanse 2018, Necesse: Volum 3 s. 33-35;Andreassen, Natalia; Borch, Odd Jarl; Lunde, Petter; Mjelde, Frode Voll
Side-event: Arctic Rescue and Oil Spill Response exercise "Isfjorden" at NORDLAB-Nord University Emergency Management Laboratory 2018,;Ikonen, Emmi Susanna; Borch, Odd Jarl; Elvegård, Rune; Andreassen, Natalia; Schmied, Johannes; Stenhammer, Hege Christin
2016
Maritime Activity and Risk Patterns in The High North. MARPART Project Report 2 2016,;Borch, Odd Jarl; Andreassen, Natalia; Marchenko, Nataliya; Ingimundarson, Valur; Gunnarsdóttir, Halla; Jakobsen, Uffe
Maritime activity in the High North - current and estimated level up to 2025. MARPART Project report 1 2016,;Borch, Odd Jarl; Andreassen, Natalia; Marchenko, Nataliya; Ingimundarson, Valur; Gunnarsdóttir, Halla; Iudin, Iurii