Employee photo: Natalia Andreassen

Natalia Andreassen

Professor
Nord University Business School
Study location
Bodø
Office
Bodø, Torggården 321

Jeg er professor i organisasjon og ledelse med fokus på beredskap og kriseledelse og studieprogramansvarlig for erfaringsbasert Master i beredskap og kriseledelse. Jeg har bakgrunn som forsker ved Nordområdesenteret ved Nord universitet Handelshøgskolen og har jobbet med tematikk innenfor maritim beredskap og kriseledelse i nordområdene, sikkerhet og bærekraftig utvikling, inter-organisatorisk koordinering i komplekse omgivelser og utvikling av øvings- og utdanningskonsepter for beredskapsledelse i nordområdene.

Jeg bidrar til FOU og utvikling av øvelser i beredskapslaboratoriet NORDLAB.

Jeg underviser og veileder på masternivå i Beredskapsorganisasjoner og krisehåndtering og jobber med utvikling av øving- og utdanningskonsepter.


2024
2023
RNSARCARDS Exercise Evaluation Report 2023, Andreassen, Natalia; Elvegård, Rune
Arctic REIHN: Handling of the Damaged Nuclear-Powered Vessel 2023, High North News: Andreassen, Natalia; Elvegård, Rune; Bjerkemo, Ole Kristian
ATOMEX: Collaboration Complexity in Nuclear Emergency Preparedness in the Maritime Arctic 2023, Andreassen, Natalia; Elvegård, Rune; Ikonen, Emmi Susanna; Kazakov, Andrey
Nordic Handbook for Search and Rescue in a Maritime Radiological / Nuclear Environment 2023, Aas-Hansen, Øyvind; Landmark, Ingrid Dypvik; Eikelmann, Inger Margrethe; Liland, Astrid; Mork, Oscar; Dominguez Cainzos, Mikel
Nordic Action Cards for Maritime RNSAR (RNSARCARDS) 2023, Aas-Hansen, Øyvind; Mork, Oscar; Eikelmann, Inger Margrethe; Ikonen, Emmi Susanna; Bakklund, Marielle; Dominguez Cainzos, Mikel
2021
Adventure-based cruise tourism and emergency response -training for increased polar-water emergency management competence 2021, Sætren, Gunhild Birgitte; Stenhammer, Hege Christin; Andreassen, Natalia; Borch, Odd Jarl
Computer-assisted management training for professionals in High Arctic SAR -operations. 2021, Sætren, Gunhild Birgitte; Stenhammer, Hege Christin; Andreassen, Natalia; Borch, Odd Jarl
Emergency management competence development: Concepts for education and exercises within emergency management in the maritime Arctic environment MARPART2-(MAN), Project Report 3 2021, Andreassen, Natalia; Buvarp, Paul Magnus Hjertvik; Kuznetsova, Svetlana; Eliokwu-Prochotska, Jana; Suslov, Alexander; Baykina, Nadezhda
2018
Side-event: Arctic Rescue and Oil Spill Response exercise "Isfjorden" at NORDLAB-Nord University Emergency Management Laboratory 2018, Ikonen, Emmi Susanna; Elvegård, Rune; Borch, Odd Jarl; Andreassen, Natalia; Schmied, Johannes; Stenhammer, Hege Christin
Maritim kriseledelse i nordområdene og lederkompetanse 2018, Necesse: Volum 3 s. 33-35 Andreassen, Natalia; Borch, Odd Jarl; Lunde, Petter; Mjelde, Frode Voll
2016
Maritime activity in the High North - current and estimated level up to 2025. MARPART Project report 1 2016, Borch, Odd Jarl; Andreassen, Natalia; Marchenko, Nataliya; Ingimundarson, Valur; Gunnarsdóttir, Halla; Iudin, Iurii
Maritime Activity and Risk Patterns in The High North. MARPART Project Report 2 2016, Borch, Odd Jarl; Andreassen, Natalia; Marchenko, Nataliya; Ingimundarson, Valur; Gunnarsdóttir, Halla; Jakobsen, Uffe