Natalia Andreassen

Professor
Nord University Business School
Office
Bodø, Torggården 321

Jeg er professor i organisasjon og ledelse med fokus på beredskap og kriseledelse og studieprogramansvarlig for erfaringsbasert Master i beredskap og kriseledelse. Jeg har bakgrunn som forsker ved Nordområdesenteret ved Nord universitet Handelshøgskolen og har jobbet med tematikk innenfor maritim beredskap og kriseledelse i nordområdene, sikkerhet og bærekraftig utvikling, inter-organisatorisk koordinering i komplekse omgivelser og utvikling av øvings- og utdanningskonsepter for beredskapsledelse i nordområdene.

Jeg bidrar til FOU og utvikling av øvelser i beredskapslaboratoriet NORDLAB.

Jeg underviser og veileder på masternivå i Beredskapsorganisasjoner og krisehåndtering og jobber ;med utvikling av øving- og utdanningskonsepter.


2023
Developing local crisis leadership – A research and training agenda 2023, Frontiers in Psychology: Volum 14 s. 1-9;Eid, Jarle; Hansen, Anita Lill; Andreassen, Natalia; Espevik, Roar; Brattebø, Guttorm; Johnsen, Bjørn Helge
2021
Adventure-based cruise tourism and emergency response -training for increased polar-water emergency management competence 2021,;Sætren, Gunhild Birgitte; Stenhammer, Hege Christin; Andreassen, Natalia; Borch, Odd Jarl
Computer-assisted management training for professionals in High Arctic SAR -operations. 2021,;Sætren, Gunhild Birgitte; Stenhammer, Hege Christin; Andreassen, Natalia; Borch, Odd Jarl
Emergency management competence development: Concepts for education and exercises within emergency management in the maritime Arctic environment MARPART2-(MAN), Project Report 3 2021,;Andreassen, Natalia; Buvarp, Paul Magnus Hjertvik; Kuznetsova, Svetlana; Eliokwu-Prochotska, Jana; Suslov, Alexander; Baykina, Nadezhda
2018
Maritim kriseledelse i nordområdene og lederkompetanse 2018, Necesse: Volum 3 s. 33-35;Andreassen, Natalia; Borch, Odd Jarl; Lunde, Petter; Mjelde, Frode Voll
Side-event: Arctic Rescue and Oil Spill Response exercise "Isfjorden" at NORDLAB-Nord University Emergency Management Laboratory 2018,;Ikonen, Emmi Susanna; Elvegård, Rune; Borch, Odd Jarl; Andreassen, Natalia; Schmied, Johannes; Stenhammer, Hege Christin
2016
Maritime Activity and Risk Patterns in The High North. MARPART Project Report 2 2016,;Borch, Odd Jarl; Andreassen, Natalia; Marchenko, Nataliya; Ingimundarson, Valur; Gunnarsdóttir, Halla; Jakobsen, Uffe
Maritime activity in the High North - current and estimated level up to 2025. MARPART Project report 1 2016,;Borch, Odd Jarl; Andreassen, Natalia; Marchenko, Nataliya; Ingimundarson, Valur; Gunnarsdóttir, Halla; Iudin, Iurii