Anne Marit Valle

Professor Faculty of Education and Arts
E-mail:
anne.m.valle@nord.no
Phone:
+47 75 51 77 52
Mobile:
+47 905 42 559
Office:
Bodø, Hoved Campus 3434

About me

Anne Marit Valle er professor i spesialpedagogikk ved lærerutdanning, kunst og kulturfag, Nord universitet. Hun har omfattende erfaring fra undervisning innenfor spesialpedagogiske fordypninger og master i tilpasset opplæring, som lærer i grunnskolen, kursholder og lærebokforfatter - og lang erfaring som veileder på ulike nivå innenfor spesialpedagogiske/pedagogiske tema. 

Hun har erfaring som prodekan for forskning, ledelse av program for professorkvalifisering, arbeid innenfor doktorgradsprogram og doktorgradsutvalg, forskerskolene PROFRES (arbeidsgruppe og styremedlem) og NAFOL (rådsmedlem) og som rådgiver i pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT). Anne Marit har ledet/deltatt i evaluering av studier, som pilot for femårig grunnskolelærerutdanning og barnehagelærerutdanning. I 2019-2021 har hun vært involvert i arbeid med intern evaluering og revidering/re-akkreditering av ph.d.-programmet i Studier av profesjonspraksis.

Hun er medlem i; nasjonalt fagorgan for ph.d.-utdanning (UHR-Lærerutdanning), nettverk for profesjons ph.d., fagrådet for Dysleksi Norge, det internasjonale nettverket Pedagogy, Education, Praxis (PEP) og redaksjonsrådet for Nordic Journal of Education and Practice. ​

Forskning

Medlem i forskningsgruppene;

 Logopedi: språk-, tale- og kommunikasjonsvansker; Forskningsgruppa logopedi: språk-, tale- og kommunikasjonsvansker (nord.no)

 Nordisk forskningsbasert lærerutdanning (NORETE); Nordisk forskningsbasert lærerutdanning (NORETE)

 Pågående prosjekter:

Leder forskningsprosjektet «Høyfrekvente vansker – kompetanse, forebygging og inkluderende praksiser», der hun samarbeider med forskere fra ulike fagområder. Del 1 av prosjektet er en spørreundersøkelse blant lærere i grunnskole og videregående skole, og flere publikasjoner er under arbeid.

Deltar i prosjektet «lærerutdanneres syn på forskningsbasert lærerutdanning», som er en komparativ studie blant lærerutdannere i Norge og Finland. Flere publikasjoner er under arbeid.


Teaching

Per tiden er hun programansvarlig for ph.d. -programmet i Studier av profesjonspraksis.