Line Djernæs Sandbakken

Doctoral Research Fellow Nord University Business School
E-mail:
line.d.sandbakken@nord.no
Phone:
+47 75 51 78 28
Mobile:
Office:
Bodø, Torggården 304

About me

Jeg er tilknyttet NORDLAB – Nord universitets beredskapsledelseslaboratorium. Dette er universitets arena for utdanning, trening, forskning og innovasjon innen beredskapsledelse i nordområdene.