Natalia Andreassen

Førsteamanuensis Nord University Business School
E-mail:
natalia.andreassen@nord.no
Phone:
+47 75 51 71 38
Mobile:
Office:
NV U114

About me

Jeg er førsteamanuensis i organisasjon og ledelse med fokus på beredskap og kriseledelse. Jeg er studieprogramansvarlig for erfaringsbasert Master i beredskap og kriseledelse.

Jeg har bakgrunn som forsker ved Nordområdesenteret ved Nord universitet Handelshøgskolen og har jobbet med tematikk innenfor maritim beredskap og kriseledelse i nordområdene, sikkerhet og bærekraftig utvikling, inter-organisatorisk koordinering i komplekse omgivelser og utvikling av øvings- og utdanningskonsepter for beredskapsledelse i nordområdene. Jeg har PhD i bedrdriftsøkonomi fra Nord universitet.

Teaching

Jeg underviser og veileder på masternivå i Beredskapsorganisasjoner og krisehåndtering, Beredskap og kriseledelse, og på bachelornivå i Organisasjon og ledelse.

Gjennom beredskapslaboratoriet NORDLAB jobber vi med utvikling av øving- og utdanningskonsepter innenfor beredskap og kriseledelse, og studentaktive former av undervisning.


Research

For tiden er jeg involvert i følgende prosjekter: 

MARPART 2 (MAN): Joint-task Force Management in the High North Emergency Response, finansiert av Utenriksdepartementet og Nordland Fylkeskommune, ledet av Nordområdesenteret ved Handelshøgskolen Nord.
MAREC: The Inter-organizational coordination of mass rescue operations in complex environments, ledet av Nordområdesenteret ved Handelshøgskolen Nord.
ARCSAR: Arctic and North Atlantic Security and Emergency Preparedness Network, finansiert av EU Horison 2020, ledet av Hovedredningssentralen Nord-Norge.
SARex Svalbard, finansiert av Utenriksdepartementet, ledet av Maritimt Forum Nord.