This page is not available in English

Blått bygg: kunnskap for bærekraftig hav og helse

Med Blått bygg skal Nord universitet finne bærekraftige løsninger verden trenger.

"Blått bygg" er navnet på byggeprosjektet, men selve bygget har nå fått navnet Noatun. Les mer her om det nye navnet.

Nord universitet overtar bygget 1. juli 2024, og starter da en 8 ukers flytteprosess for en del ansatte og utstyr fra hovedbygget og over til Noatun.

Endringer i kjøre- og parkeringsmønster

Under byggingen gjøres det midlertidige endringer i parkering og adkomst til campus.​​​

Les mer om omkjøring og parkering.

Et nytt universitetsbygg med en vei i framkant. Illustrasjon.

Uteområdet blir utviklet

Landskapsplanen gir oss en oversikt over hvordan uteområdet mellom hovedbygget og administrasjonsbygget blir seende ut når det er ferdigstilt.

Se landskapsplanen (pdf)

KORO skal etablere skulpturer/kunst utenfor Noatun. Skulpturene kalles «Universitetsportalen», og utformes i gammel norsk, maritim håndverkstradisjon med røtter tilbake til norrøn tid. Verket henter inspirasjon fra Ål stavkirkeportal, bygget rundt år 1170.

Kunsten settes opp av kunstnerne Sebastian Makonnen Kjølaas og Siri Hjorth i mai/juni 2024.

Illustrasjon av blått bygg ved inngangen til handelshøgskolen.
Illustrasjonen viser det planlagte uteområdet mellom hoved- og administrasjonsbygget.

Om byggeprosjektet

Blått bygg (Noatun) er et nytt universitetsbygg på ca. 8400 m2 ved Nord universitet, campus Bodø. Bygget er planlagt å stå ferdig i 2024.

I tillegg til prosjektering og bygging av et nytt og avansert laboratoriebygg, omfatter Blått bygg en ombygging av ca. 1700 m2​ i eksisterende bygningsmasse ved Nord universitetet i Bodø. Ombygging er planlagt ferdigstilt våren 2025.​

Noatun skal legge til rette for moderne laboratorier, forelesningssaler og kontorer for Fakultet for biovitenskap og akvakultur (FBA). Bygget vil gi en oppgradering som er nødvendig for at universitetet skal kunne drive forskning, utvikling og utdanning av enda høyere kvalitet. 

De ombygde lokalene skal brukes av Fakultet for sykepleie og helsevitenskap (FSH)​, for å heve kvaliteten på forskning og utvikling innen helsefagene.

Gode fasiliteter for utdanning og forskning vil gjøre Nord universitet mer attraktiv både for studenter og ansatte. Dette betyr også bedre rekruttering av helsepersonell til landsdelen, og bedre muligheter for samarbeid om forskning og innovasjon med sykehusene i nord.

​Tove Klæboe Nilsen, fungerende kvalitets- og forskningsdirektør, Helse Nord​

Hvorfor Blått bygg?

Norge er fremst i verden på forvaltning av havressurser. Samtidig er behovet for ny kunnskap raskt voksende. 

Nord universitet dekker nær 40 prosent av Norges kystlinje. Vi har sterke fagmiljø som holder høyeste internasjonale standard innenfor eksempelvis forskning på mikroalger. 

Mikroalger er en av naturens aller viktigste ressurser og blir brukt til blant annet å dyrke fram foringredienser, kosttilskudd og næringsstoffer.​

Sjømatnæringens samfunnsoppdrag er å sikre sunn, næringsrik og bærekraftig mat til en voksende verdensbefolkning. Vi tror på en femdobling av næringen i Norge innen 2050, men enhver vekst må skje på naturens premisser.

Geir​ Ove Ystmark, adm. dir., Sjømat Norge​

Med Blått bygg skal Nord universitet gi forskning og utdanning på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå. Vi skal styrke «blå vekst», innovasjon, sykepleie og helsevitenskap i Nordland og Trøndelag.

Med Blått bygg vil Nord universitet dessuten kunne ta opp langt flere studenter enn i dag, både innen havbruk og helsefag.

Blått bygg vil:

 • heve kvaliteten på forskning og utvikling innen det marine fagfeltet og sykepleie-/helsefag
 • styrke de faglige satsningsområdene marin økologi, genomikk og havbruk (blå vekst), gjennom mer funksjonelle laboratorier og samlokalisering av fagmiljøer ved FBA
 • styrke utdanningskvaliteten innen ferdighetstrening og øke bruken av moderne velferdsteknologi i sykepleieutdanningen
 • ​legge til rette for et høyere opptak av stud​enter til sykepleieutdanning og utdanning innen biovitenskap og akvakultur
 • bidra til økt rekruttering til marin- og helsefaglig sektor

Fakta: Blått bygg i Bodø

 • ​Nybygg for Fakultet for biovitenskap og akvakultur​​​ og ombygging av eksisterende lokaler for Fakultet for sykepleie og helsevitenskap
 • Det nye bygget blir ca. 8400 kvadratmeter. Det skal inneholde rundt 100 laboratorier og spesialrom, forelesningssaler og kontorer
 • Prosjektet omfatter også ombygging av ca. 1700 kvadratmeter i eksisterende campusbygg
 • Totalentreprenør: HENT AS
 • Kostnadsramme: 650 millioner kroner​
 • Byggestart: mai/juni 2022
 • Planlagt ferdigstillelse nytt bygg: juni 2024
 • Planlagt ferdigstillelse ombygging i eksisterende bygg: mars 2025


Nyheter om Blått bygg: