This page is not available in English

Opptak til enkeltemner

Dersom du er kvalifisert til å studere ved høgskole/universitet, kan du søke om opptak som enkeltemnestudent.

Som enkeltemnestudent får du studierett for ett semester. Ønsker du å fortsette som enkeltemnestudent etter ditt første semester, må du legge inn ny søknad om opptak til enkeltemner for neste semester. 

Søknadsperiode:

 • 1. mai - 1. juli for høstsemesteret
 • 1. oktober - 15. november for vårsemesteret
 • Ikke alle emner ved Nord universitet tilbys som enkeltemner. Emner innenfor profesjonsutdanningene kan normalt ikke tas som enkeltemner, da de er forbeholdt studenter tatt opp på studieprogrammet​ emnene inngår i.

  Noen emner har også spesielle opptakskrav som du må oppfylle for å kunne melde deg opp. Ønsker du å ta et emne som har spesielle opptakskrav, for eksempel emner på masternivå eller emner med spesielle opptakskrav, må du skrive hvilke emner du ønsker opptak til i merknadsfeltet i søknaden din. På den måten kan Nord universitet vurdere om du er kvalifisert til emnet og om det er ledige plasser. ​

  Husk å sjekke informasjon om ​spesielle opptakskrav for emner du ønsker å ta. Informasjon om dette finner du på nettsiden til emnet, under "Adgangsregulering" og "Forkunnskapskrav". 

  Du kan søke opp nettsiden til et emne i emnesøket vårt.

 • Du søker om opptak til enkeltemner i Søknadsweb. Frist for å søke er 1. juli for enkeltemner i høstsemesteret og 15. november for enkeltemner i vårsemesteret. 

  Steg 1: Sjekk opptakskrav/forkunnskapskrav til emnet du ønsker å ta. Dette finner du på nettsiden til emnet, under "Adgangsregulering" og "Forkunnskapskrav". ​

  Steg 2: I søknaden i Søknadsweb velger du hvilket studiested du ønsker å ta emner ved. Ønsker du å ta emner ved flere studiesteder, må du velge det ene studiestedet i søknaden og ta kontakt med opptakskontoret når du har fått tilbud om studieplass.

  Søker du på enkeltemner med spesielle opptakskrav, må du skrive i merknadsfeltet hvilke emner du ønsker opptak til. Du må også oppgi hvilke emner du søker på hvis du ikke har generell studiekompetanse og derfor søker på bakgrunn av realkompetanse. Last opp nødvendig dokumentasjon som viser at du oppfyller opptakskrav.

  Steg 3:  Når opptaket er gjennomført, vil du få e-post med svar på om du er kvalifisert, og om du får plass ved emner du eventuelt har oppgitt i søknaden. Får du tilbud om studieplass, må du svare på tilbudet innen fristen i Søknadsweb.

  Steg 4: Når du har fått opptak som enkeltemnestudent, må du betale semesteravgift innen fristen for semesterregistrering. Deretter kan du melde deg opp til åpne emner du ønsker å ta under "Aktive emner" i Studentweb. Hvis du har fått studieplass ved emner som ikke er åpne for alle studenter ved Nord, eller opptak til enkeltemner på bakgrunn av realkompetanse, legger vi inn disse emnene i studieplanen din for deg. Når vi har lagt emnene i studieplanen din, kan du melde deg opp til undervisning og eksamen.

  Du kan lese mer om hvordan du registrerer deg ved studiestart hvert semester på siden vår om semesterregistrering

  Se oversikt over registreringsfrist i vår studiekalender. 

 • Får du problemer med å melde deg opp til emner du ønsker å ta, må du ta kontakt med studieveileder ved fakultetet som har ansvar for emnet. Noen emner kan ha begrenset antall plasser. 

Updated
30.04.2024
Updated by
Opptak