Opptak til enkeltemner

Dersom du er kvalifisert til å studere ved høgskole/universitet, kan du søke om opptak som enkeltemnestudent.

Som enkeltemnestudent får du studierett for ett semester, og du kan melde deg opp til undervisning og eksamen i et utvalg åpne emner. Ønsker du å fortsette som enkeltemnestudent etter ditt første semester, må du legge inn ny søknad om opptak til enkeltemner neste semester. 

Søknadsperiode:

 • 1. mai - 1. juli for høstsemesteret
 • 1. oktober - 15. november for vårsemesteret
 • Ikke alle emner ved Nord universitet tilbys som åpne enkeltemner. Emner innenfor profesjonsutdanningene kan normalt ikke tas som enkeltemner, da de er forbeholdt studenter tatt opp på studieprogrammet​. Noen emner har også spesielle opptakskrav som du må oppfylle for å kunne melde deg opp. 

  Nord universitet har derfor to enkeltemnekategorier du kan søke opptak på:

  • Åpne enkeltemner
  • Enkeltemner med spesielle opptakskrav

  Vil du ta emner på bachelornivå som kun har generell studiekompetanse som opptakskrav, skal du søke "Åpne enkeltemner". Ønsker du å studere et emne som har spesielle opptakskrav, for eksempel emner på masternivå eller emner som har krav om realfag, lærerutdanning eller andre forkunnskapskrav, må du søke "Enkeltemner med spesielle opptakskrav". Da må du skrive i merknadsfeltet i søknaden din hvilket emne du ønsker opptak til. På den måten kan Nord universitet vurdere om du er kvalifisert til emnet. ​

  Husk å sjekke informasjon om ​spesielle opptakskrav / forkunnskapskrav på emnet du ønsker å ta. Informasjon om dette finner du på nettsiden til emnet under "Forkunnskapskrav". Du kan søke opp nettsiden til et emne i emnesøket vårt.

 • Du søker om opptak til enkeltemner i Søknadsweb. Frist for å søke er 1. juli for enkeltemner i høstsemesteret og 15. november for enkeltemner i vårsemesteret. 

  Steg 1: Sjekk opptakskrav/forkunnskapskrav til emnet du ønsker å ta. Dette finner du på nettsiden til emnet, under "Forkunnskapskrav". ​

  I Søknadsweb velger du om du vil søke på:

  • Åpne enkeltemner - for emner som kun krever generell studiekompetanse.
  • Enkeltemner med spesielle opptakskrav (for emner på mastergradsnivå, emner med krav om realfag, emner med krav til lærerutdanning eller lignende)

  Søker du på enkeltemner med spesielle opptakskrav, må du skrive i merknadsfeltet hvilke emner du ønsker opptak til. Du må også oppgi hvilke emner du søker på hvis du ikke har generell studiekompetanse og søker på bakgrunn av realkompetanse. Last opp nødvendig dokumentasjon som viser at du oppfyller opptakskrav.

  Steg 2: Når opptaket er gjennomført, vil du få e-post med svar på om du er kvalifisert. Er du kvalifisert og vi kan tilby deg studieplass, må du svare på tilbudet innen fristen i Søknadsweb. Har du søkt om enkeltemner med spesielle opptakskrav, får du vite hvilke emner du kan melde deg opp til i e-posten.

  Steg 3: Når du har fått opptak som enkeltemnestudent og har mottatt ditt studentnummer, må du betale semesteravgift innen fristen for semesterregistrering. Deretter kan du melde deg opp til åpne emner du ønsker å ta under "Aktive emner" i Studentweb. Hvis du har fått tilbud om studieplass ved emner som ikke er åpne for alle studenter ved Nord, eller opptak til enkeltemner på bakgrunn av realkompetanse, legger vi inn disse emnene i studieplanen din for deg. Når vi har lagt emnene i studieplanen din, kan du melde deg opp til undervisning og eksamen.

  Du kan lese mer om hvordan du registrerer deg ved studiestart hvert semester på siden vår om semesterregistrering

  Se oversikt over registreringsfrist i vår studiekalender. 

 • Får du problemer med å melde deg opp til emnet du ønsker, må du ta kontakt med studieveileder ved fakultetet som har ansvar for emnet. Noen emner kan ha begrenset antall plasser. 

 • Etter nærmere regler kan man melde seg opp til eksamen som privatister: Adgang til privatisteksamen​

  Det stilles de samme generelle og eventuelt spesielle krav til privatister som til opptatte studenter ved respektive utdanningstilbud. Dette gjelder for eksempel opptakskrav og eventuelle andre forkunnskapskrav, samt arbeidskrav i studiet/kurset som må være oppfylt/godkjent/bestått for å få melde seg opp til eksamen. Søkere som kan sannsynliggjøre at forkunnskapskravene er oppfylt på en annen måte enn gjennom foreskreven utdanning, kan søke om lemping i kravene til forkunnskaper. 

  Privatister har ikke de samme rettighetene til studentstatus som det enkeltemnestudenter har, og adgangen til undervisning ved universitetet er for privatister begrenset til offentlige forelesninger.

  Privatister ved Nord universitet må betale eksamensavgift som fastsettes av universitetets styre, samt pålagt semesteravgift for aktuelt eksamenssemester.

  Kontakt Opptakskontoret for mer informasjon.

  Frist for oppmelding:

  Vår: 15. november
  Høst: 1. juli

Oppdatert
05.02.2024
Oppdatert av
Opptak