Kunst og kultur i opplæring (KKO)

Forskningsgruppen Kunst og kultur i opplæring arbeider med praktisk og estetisk innhold i barnehage, skole og lærerutdanning.

Forskningsgruppen er del av Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen​​ (KKS) ved Fakultet for lærerutdanning og kunst og kulturfag.

Den tematiske innretningen er praktisk og estetisk innhold i barnehage, skole og lærerutdanning. Dette bidrar til at forskningsgruppen har en tverr- og flerfaglig forskningsprofil.

Gruppen har ​et strategisk og målrettet forskningssamarbeid med nasjonale og internasjonale fag- og forskernettverk og andre aktører. Gjennom dette bidrar gruppen til å styrke de praktiske og estetiske fagområdene og arbeidsformene i barnehage og skole gjennom å sikre forskningsbasert utdanning for lærere med praktisk og estetisk fagkompetanse.

Forskningsgruppens virksomhet er praksis- og profesjonsrettet forskning med fokus på tverrfaglighet.

Vi bygger opp under Nord universitets verdier respekt, åpenhet, nærhet og kreativitet.

Ut over å initiere, gjennomføre og formidle forskning, arrangerer forskningsgruppen seminarer og workshops. Det avholdes jevnlig forskningsgruppemøter for medlemmene gjennom året.

Pågående forskningsprosjekter

 • Om prosjektet:
  I forskningsprosjektet "Å gå Jul–Anders, før og nå" (prosjektperiode 2022-2025) undersøkes den lite dokumenterte tradisjonen som på folkemunne blir omtalt som «Å gå Jul-Anders». Dette er en kulturell praksis som gjennomføres årlig på den katolske St. Andersdagen 30. november i Indre Salten, Beiarn, Gildeskål og tidligere Skjerstad kommune i Nordland. Geografisk dekker dette det tradisjonelle pitesamiske bosettingsområdet, hvilket gjør det relevant også å undersøke koblingen mellom maskepraksisen «Å gå Jul-Anders» og samisk kulturarv.

  Den levende tradisjonen kartlegges gjennom intervjuer av eldre tradisjonsbærere og studies i lys av historiske kilder. Kunnskapen om «Å gå Jul-Anders» har siden 2022 blitt formidlet til elever ved 1.-10. trinn i form av et maske– og fortellerverksted – først som skoleutviklingsprosjet og deretter som selvstendig DKS produksjon. I verkstedet får elevene innsyn i opphavet til tradisjonen, og de får utvikle og prøve ut egne masker og kostymer. Verkstedet dokumenteres gjennom foto, video og observasjon. Intervju av lærere har blitt gjennomført i etterkant av undervisningen, og danner grunnlag for vitenskapelige artikler som planlegges publisert i 2025. Les mer om prosjektet her: https://jul-anders.no

  Kontaktperson og prosjektleder: Aase-Hilde Brekke, Tara Media post@taramedia.no
  Idé: Arnstein Brekke og Aase-Hilde Brekke.
  Utvikling av forskningsprosjekt: Aase-Hilde Brekke (Tara Media) og Ann Karin Orset (KKO) i samarbeid.

  Samarbeidspartnere:
  Norfar AS, Bostrøm Scenografi, Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (KKS) v/ Nord universitet, Norsk Håndverksinstitutt, Beiarn Barne- og ungdomsskole, Beiarn Historielag, Pitesamisk forening, Pitesamisk museum, Misvær Oppvekstsenter, Skjerstad Oppvekstsenter, Gildeskål kommune, ICOMOS Norge.

  Finansiering:
  Nordland fylke, Kulturdirektoratet (Norsk Kulturfond), Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (KKS), Bodø2024, DKS Nordland, Norsk Håndverksinstitutt, Tara Media, Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (KKS).

  Artikler:
  Brekke, A-H (2023d). «Å gå Jul-Anders» - levende kulturarv i skjæringspunktet mellom religion og folklore, i Salten i Nordland. Norsk Håndverksinstitutt, 08.12.2023. https://handverksinstituttet.no/prosjekter/aa-gaa-jul-anders-levende-kulturarv-i-skjaeringspunktet-mellom-religion-og-folklore-i-salten-i-nordland

  Brekke, A-H (2023e). Maske- og fortellerverksted som levende kulturarv. Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (KKS), 08.12.2023.
  https://kunstkultursenteret.no/ressursbase/maske-og-fortellerverksted-som-levende-kulturarv/

  Tre barn med masker, fra Jul-Anders maske- og fortellerverksted i 2022. Foto: Aase-Hilde Brekke.

Avsluttede forskningsprosjekter

 • Stipendiat: Ida Pape Pedersen

  Prosjektets tittel: Pedagogkroppen. En danse-basert studie av barnehagelærerens kroppslige profesjonskunnskap

  Veiledere: Professor Tone Pernille Østern og Førsteamanuensis Ann Karin Orset

  Formål: Formålet med studien er en dypere forståelse av hva barnehagelærerens kroppslige profesjonskunnskap er- og kan være, og hvordan kroppslig profesjonskunnskap utøves og aktiveres hos et utvalg barnehageansatte. Gjennom feltarbeid, intervju og danseworkshops for barnehageansatte jobber forskeren praksisnært med kropp og profesjon.

  Publikasjoner: Pedersen, I.P. (2019). Med embodied pedagogy og småbarnspedagogikk på paletten – å se nyanser av rødgul farge i to (u)like fag- og forskningsfelt. På Spissen forskning/Dance Articulated, Special Issue Bodily Learning, 2019(3), 25-44

  Pedersen, I., & Orset, A. K. (2020). Stunder av ingenting, der alt kan skje. Tidsskrift for Professionsstudier, 16(31), 52-61. Hentet fra https://tidsskrift.dk/tipro/article/view/122757​

  Andre nettverk: tilknyttet forskerskolen NAFOL og forskninggruppen Bodily learning, NTNU​