Sosialfaglige perspektiver og kompetanse i helse- og velferdstjenestene

​Budsjett: Kr. 800 000
Start-/sluttdato: 01.06.2021-31.12.2022
Finansiør: Fellesorganisasjonen
Institusjoner tilknyttet prosjektet: Nord universitet 

Forskere ved FSV:

  • Øystein Henriksen
  • Asgeir Solstad 
  • Guro Wisth Øydgard 
  • Carina Henriksen 
  • Hilde Åsheim 

Sammendrag:

Nord universitet skal gjennomføre et forskningsprosjekt på oppdrag fra FO, hvor det sentrale formålet er å få mer kunnskap om status og posisjon sosialfaglige perspektiver og ansatte med profesjonsutdanning som barnevernspedagoger og sosionomer (BSV-utdanninger) har i helse- og velferdstjenestene.