Forskning ved Fakultet for samfunnsvitenskap

Ved Fakultet for samfunnsvitenskap (FSV) drives det forskning både av tradisjonell disiplinær art og av tverrdisiplinær, tematisk art. Forskningsaktiviteten er organisert i fem faggrupper:

Prodekan for forskning og utvikling

Forskningsrådgiver