Studieplan

Rytmisk korledelse og joik

Velg kull

Beskrivelse av studiet

Dette er en utdanning i rytmisk korledelse og joik. Du får innføring i stemmebruk, korledelse,

samisk kultur, tradisjonelle bruksområder av joik, og stilisering av elementer fra joik i nye sammenhenger. Studieprogrammet tar for seg utvalgt tradisjonsmusikk og nye måter å bruke slåtter og folketoner med tanke på instrumentering, improvisasjon og ulike

presentasjonsformer.Studiet er samlingsbasert og går over ett studieår. Vi benytter både norske og utenlandske faglærere. Mellom samlingene vil det være veiledning og oppfølging med faglærerne via internettet. Innholdet under samlingene vil være preget av gjennomgang av fagstoff og refleksjoner rundt studentenes eget praksisfelt. Det forutsettes at kandidaten i løpet av studiet øver ukentlig med sitt eget kor/vokalgruppe. Faglærer gir veiledning underveis.

Oppbygging/emner

Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Samlinger

Uke 36, 6.-8. september (sammen Med joik som utgangspunkt torsdag og fredag)

Uke 43, 25.-27. oktober

Uke 49, 6.-8. desember

Uke 2, 10.-12. januar
Uke 9, 28. februar- 2. mars

Uke 16, 17.-19. april inkludert eksamen torsdag ettermiddag/ fredag

Alle samlinger på Røstad, Campus Levanger.

I tillegg for dem med Rytmisk korledelse fordypning:

Digital undervisning / veiledning etter avtale/egen plan)

I tillegg for dem med joik fordypning:

28.-29. september (Fysisk samling på Røstad sammen med Med joik som utgangspunkt)

Onsdag 18. oktober: Nettbasert joik/arrangering

Onsdag 15. november: Nettbasert joik arrangering

Læringsutbytte

KUNNSKAP 

Etter endt studium skal studenten:  

 • Ha inngående kunnskap om ledelse av ensembler med fokus på rytmikk og sjangeroverskridende musikk.
 • Ha god kunnskap og evne til å reflektere over bruk av tradisjonsmusikk i nye sammenhenger. 
 • Ha kunnskap om stemmen som instrument og hvordan tilpasse stemmen til aktuell sjanger 

   

  FERDIGHETER 

  Etter endt studium skal studenten: 

   
 • Kunne lede et ensemble innenfor sitt fordypningsområde.  
 • Kunne bearbeide musikk basert på stoffet man har jobbet med i fordypningsområdet til eget ensemble. 
 • kunne analysere, og fremføre et utvalg tradisjonsmusikk i eget ensemble 
 • kunne bruke et sett av metoder for vokalt arbeid til bruk i et vokalensemble 

   

  GENERELL KOMPETANSE 

  Etter endt studium skal studenten: 
 • kunne anvende spesialiserte lederkunnskaper og lederferdigheter i arbeid med eget ensemble. 
 • kunne reflektere over ensemblelederens rolle ut over det å drive musikalsk ledelse.
 • kunne formidle kunnskap om et utvalg tradisjonsmusikk og samisk musikkultur, med hovedvekt på det sør- og lule-samiske område
   

   

   

  I tillegg læringsutbytte ved fordypning i Rytmisk korledelse: 

KUNNSKAP 

Studenten skal: 

ha inngående kunnskap om rytmisk korledelse 

 • ha inngående kunnskap om rytmiske sjangre 
 • ha inngående kunnskap om hvordan lede kor og vokalgrupper 
 • ha god forståelse av rollen som korsanger 
 • ha god forståelse av rollen som leder også i en samfunnsmessig kontekst 

 

FERDIGHETER 

Studenten skal: 

 • kunne bruke et sett av metoder for vokalt arbeid til bruk i korledelse 
 • kunne anvende piano, stemme og kropp som hjelpemiddel ved innstudering 
 • kunne praktisere og formidle god sangteknikk og tilpasse denne til sjanger 
 • kunne arrangere repertoar til bruk i kor og vokalensembler 

  

GENERELL KOMPETANSE 

Studenten skal: 

 • kunne anvende spesialiserte lederkunnskaper og lederferdigheter i arbeid med kor og vokalensembler 
 • kunne koordinere og anvende flere musikalske elementer som bevegelse og stemme 
 • kunne reflektere over dirigentrollen ut over det å drive musikalsk ledelse 
 • kunne vite om sang og korarbeid sin funksjon og effekt i et samfunnsperspektiv. kunne formidle forståelse for sammenhengen mellom musikk og bevegelse, basert på bevegelse, koordinasjon og sang.  

   

  I tillegg læringsutbytte ved fordypning i joik: 

  KUNNSKAP 

  Etter endt studium skal studenten:  
 • ha inngående kunnskap om joikens stiltypiske egenskaper, historie og tradisjonelt 
  bruksområde  
 • ha avansert kunnskap om moderne musikk med referanser til joik  
 • ha inngående kunnskap om bruk av joik i pedagogiske sammenhenger 

  ha inngående kunnskap om moderne musikk med referanser til utvalgt tradisjonsmusikk  

   

  FERDIGHETER 

  Etter endt studium skal studenten:  
 • kunne analysere, lage og fremføre egne joiker, både i tradisjonelle og nye rammer 
 • kunne lede og utvikle samspill med joik og utvalgt folkemusikk i ulike ensembler 

    

    GENERELL KOMPETANSE 

  Etter endt studium skal studenten: 
 • kunne formidle kunnskap om samisk musikkultur, med hovedvekt på det sør- og lulesamiske område 
 • kunne formidle kunnskap om nye bruksmåter av utvalgt folkemusikk 

   

   

  I tillegg læringsutbytte ved fordypning i Slåttemusikk: 

  KUNNSKAP 

  Etter endt studium skal studenten:  
 • Ha innlært, og kunne utføre på eget instrument et utvalg på 5 slåtter 
 • ha avansert kunnskap om bearbeiding av disse i nye sammenhenger.  
 • ha inngående kunnskap om bruk av slåtter i pedagogiske sammenhenger 
 • ha en grunnleggende kunnskap om joik, og samisk kultur 
 • ha en grunnleggende kunnskap om bruk av joik og tradisjonsmusikk i vokalensemble og kor. 

    

  FERDIGHETER 

  Etter endt studium skal studenten:  
 • kunne analysere, lage og fremføre egne joiker, både i tradisjonelle og nye rammer 
 • kunne lage og fremføre egne slåtter, både i tradisjonelle og nye rammer 
 • kunne lede og utvikle samspill med joik og utvalgt folkemusikk i ulike ensembler 

    

   GENERELL KOMPETANSE 

  Etter endt studium skal studenten: 
 • kunne formidle kunnskap om nye bruksmåter av utvalgt folkemusikk  Opptakskrav

Grunnlaget for opptak er fullført bachelorgrad med hovedvekt på musikk: eksempelvis faglærerutdanning, bachelorgrad i utøvende

fag eller musikkvitenskap og lærerutdanning med minst 60 stp. musikk. Realkompetanse blir vurdert. Det er i tillegg krav om bestått opptaksprøve til fordypningen Rytmisk korledelse.

Yrkesmuligheter

Studiet vil gi studentene kompetanse i å arbeide med og lede kor og vokalgrupper, både på grunnlag av tradisjonelle og nye

uttrykksformer innen rytmisk musikk. Studenten skal utvikle stemmemessige ferdigheter i korsammenheng og kunne anvende

denne kompetansen både som pedagog og/eller utøver. Studiet vil gi studentene kompetanse i å arbeide med joik og

tradisjonsmusikk og kunne forstå og bruke ulike sjangerblandinger både som pedagog og/eller utøver.

Kostnader

Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten disponerer en bærbar datamaskin.

Eksamen og vurderingsformer

Praktisk eksamen.

Avsluttende eksamen

For hvert emne arrangeres en avsluttende eksamen.
Eksamen reguleres av Forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet.

Aktuelle forskrifter og sentrale bestemmelser

Vi viser til gjeldende forskrift og tilhørende retningslinjer.

Mastergodkjenning fra NOKUT 2016, med utgangspunkt i Universitets og høyskoleloven. (lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-04-01-15). Bygger også på Forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag. 23.03.2020.

Studiepoeng 30 Type studium Videreutdanning lavere grad Språk
Norsk
Fakultet
Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag
Studiested Levanger