Rytmisk korledelse eller Joik i kor og ensemble

Se studieprogram

Høst 2024 (1. semester)

Obligatoriske emner
MUS5029
0 sp
MUS5030
0 sp

Dette er en utdanning i rytmisk korledelse og joik i kor og ensemble. Du får innføring i stemmebruk, korledelse,

samisk kultur, tradisjonelle bruksområder av joik, og stilisering av elementer fra joik i nye sammenhenger.

Studiet er samlingsbasert og går over ett studieår. Vi benytter både norske og utenlandske faglærere. Mellom samlingene vil det være veiledning og oppfølging med faglærerne via internettet. Innholdet under samlingene vil være preget av gjennomgang av fagstoff og refleksjoner rundt studentenes eget praksisfelt. Det forutsettes at kandidaten i løpet av studiet øver ukentlig med sitt eget kor/vokalgruppe. Faglærer gir veiledning underveis.

KUNNSKAP 

Rytmisk korledelse

Kandidaten  

-har inngående kunnskap om ledelse av ensembler med fokus på rytmikk og sjangeroverskridende musikk

-har inngående kunnskap om stemmen som instrument og hvordan tilpasse stemmen til aktuell sjanger 

-har god forståelse av rollen som korsanger 

Joik i kor og ensemble

Kandidaten

-har inngående kunnskap om joikens stiltypiske egenskaper, historie og tradisjonelt bruksområde

-har avansert kunnskap om moderne musikk med referanser til joik  

-har inngående kunnskap om bruk av joik i pedagogiske sammenhenger 

FERDIGHETER 

Rytmisk korledelse

Kandidaten

-kan lede et ensemble innenfor sitt fordypningsområde  

-kan bearbeide musikk basert på stoffet man har jobbet med i fordypningsområdet til eget ensemble 

-kan bruke et sett av metoder for vokalt arbeid til bruk i et vokalensemble 

-kan anvende piano, stemme og kropp som hjelpemiddel ved innstudering 

-kan praktisere og formidle god sangteknikk og tilpasse denne til sjanger 

Joik i kor og ensemble

Kandidaten

-kan bearbeide musikk basert på stoffet man har jobbet med i fordypningsområdet til eget ensemble 

-kan praktisere og formidle god sangteknikk og tilpasse denne til sjanger 

-kan analysere, lage og fremføre egne joiker, både i tradisjonelle og nye rammer 

-kan lede og utvikle samspill med joik og utvalgt folkemusikk i ulike ensembler 

GENERELL KOMPETANSE 
 

Rytmisk korledelse 

Kandidaten

-kan anvende spesialiserte lederkunnskaper og lederferdigheter i arbeid med eget ensemble 

-kan reflektere over ensemblelederens rolle ut over det å drive musikalsk ledelse

-har god kjennskap til rollen som leder også i en samfunnsmessig kontekst 

Joik i kor og ensemble

Kandidaten

-har god kjennskap til rollen som leder også i en samfunnsmessig kontekst 

-kan reflektere over ensemblelederens rolle ut over det å drive musikalsk ledelse

-kan formidle kunnskap om samisk musikkultur, med hovedvekt på det sør- og lulesamiske område 


 

   

  


  

  

 


  

  

Grunnlaget for opptak er fullført bachelorgrad med hovedvekt på musikk: eksempelvis faglærerutdanning, bachelorgrad i utøvende fag eller musikkvitenskap og lærerutdanning med minst 60 stp. musikk. Realkompetanse blir vurdert.

Det er krav om bestått opptaksprøve i til fordypningen Rytmisk korledelse. Opptaksprøven består av dokumentasjon av ferdigheter/erfaring med ensembleledelse og i sang i tillegg til en samtale. Ta kontakt med grete.daling@nord.no om du har spørsmål vedrørende opptaksprøven.

Poengberegning og rangering

Ved flere kvalifiserte søkere enn studieplasser rangeres søknadene ut fra et vektet gjennomsnitt av opptaksgrunnlaget. Du kan lese mer om poengberegning og rangering her: https://www.nord.no/rangering-av-sokere.

Studiet vil gi studentene kompetanse i å arbeide med og lede kor og vokalgrupper, både på grunnlag av tradisjonelle og nye uttrykksformer innen rytmisk musikk. Studenten skal utvikle stemmemessige ferdigheter i korsammenheng og kunne anvende denne kompetansen både som pedagog og/eller utøver. Studiet vil gi studentene kompetanse i å arbeide med joik og å kunne forstå og bruke ulike sjangerblandinger både som pedagog og/eller utøver.

MUS5029 Rytmisk korledelse

Samlingsdatoer:

Samling 1: 11. - 13. september

Samling 2: 23. - 25. oktober

Samling 3. 4. - 6. desember

Samling 4: 8. - 10. januar

Samling 5: 26. - 28. mars

Eksamen: 23. - 25. april

I tillegg individuell veiledning mellom samlingene.

MUS5030 Joik i kor og ensemble

Samlingsdatoer:

Samling 1: 11. - 13. september

Samling 2: 10. - 11. oktober (sammen med studiet Med joik som utgangspunkt)

Samling 3: 23. - 25. oktober

Samling 4: 4. - 6. desember

Samling 5: 8. - 10. januar

Samling 6: 26. - 28. mars

Eksamen: 23. - 25. april

I tillegg individuell veiledning mellom samlingene

Alle samlinger på Røstad, Campus Levanger.

I tillegg for dem med Rytmisk korledelse fordypning:

Digital undervisning / veiledning etter avtale/egen plan)

Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten disponerer en bærbar datamaskin.
Praktisk eksamen.
For hvert emne arrangeres en avsluttende eksamen.
Eksamen reguleres av Forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet.

Vi viser til gjeldende forskrift og tilhørende retningslinjer.

Mastergodkjenning fra NOKUT 2016, med utgangspunkt i Universitets og høyskoleloven. (lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-04-01-15). Bygger også på Forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag. 23.03.2020.