Studieplan

Aquaculture and Marine Biosciences

Velg kull

Beskrivelse av studiet

Semesterpakken i akvakultur og marinbiologi inkluderer følgende emner à 10 studiepoeng:
 • Akvakultur
 • Oseanografi
 • Fiskefysiologi

Oppbygging/emner

Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Læringsutbytte

Kunnskap:

Studenten skal

 • kunne vise kunnskap om oppdrett av laks, kveite, torsk og leppefisk.
 • utvikle grundig kunnskap om fiskens fysiologi
 • kunne vise forståelse av hav som miljø for levende organismer

 

Ferdigheter:

 • Studenten skal være i stand til å forklare prinsippene som brukes i oppdrett for den enkelte art; fra egg til høsting.
 • kunne forklare hvordan ulike grupper fisk er tilpasset til å fungere optimalt i sitt miljø
 • kunne definere og bruke sentrale begreper i grunnleggende fysisk oseanografi

Generell kompetanse:

 • Studenten skal være i stand til å diskutere ulike utfordringer i havbruksnæringen, slik som velferd og bærekraft.
 • få øvelse i muntlige og skriftlige framlegging
 • kunne innta en kritisk holdning til `lettvinte sannheter¿ om havene som fysisk miljø

Opptakskrav

Studiet er beregnet på utvekslingsstudenter, og kravet er minst 1,5 år med biologistudier på universitets/høgskolenivå.

Yrkesmuligheter

Hvis du bygger på denne graden gir det ulike yrkesmuligheter både i privat og offentlig sektor.  

Videre utdanning

Studenter kan søke overgang til bachelor i biologi. Etter endt bachelorgrad er man blant annet kvalifisert for master i biologi og akvakultur.

Kostnader

Semesteravgift og pensumlitteratur.

Eksamensbestemmelser, vurdering og karakterfastsetting

Vurdering og karakterfastsetting skjer ut fra bokstavkarakterer A-F, der A er best og F er ikke bestått. Vurdering kan også gis som bestått/ikke bestått eller godkjent/ikke godkjent.

Vi viser til gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer

Eksamen og vurderingsformer

Se vurderingsformer for hvert enkelt emne.

Programevaluering

Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser og av studieprogramansvarlig. Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem.

Aktuelle forskrifter og sentrale bestemmelser

Studiepoeng 30 Type studium Halvårsstudium og kortere Språk
Engelsk
Fakultet
Fakultet for biovitenskap og akvakultur
Studiested Bodø