Picture of aquaculture cages in arctic fjord
Kortere studier

Aquaculture and Marine Biosciences

Bodø

Om studiet

Denne semesterpakken er spesielt tiltenkt utvekslingsstudenter som ønsker å oppnå kunnskap om akvakultur i Nord-Norge og andre områder innenfor marinbiologi.

Hva kan du jobbe som?

Hvis du bygger på denne graden gir det ulike yrkesmuligheter både i privat og offentlig sektor.
Studiet er beregnet på utvekslingsstudenter, og kravet er minst 1,5 år med biologistudier på universitets/høgskolenivå.
Studenter kan søke overgang til bachelor i biologi. Etter endt bachelorgrad er man blant annet kvalifisert for master i biologi og akvakultur.

Kunnskap

Studenten skal

  • kunne vise kunnskap om oppdrett av laks, kveite, torsk og leppefisk
  • utvikle grundig kunnskap om fiskens fysiologi
  • kunne vise forståelse av hav som miljø for levende organismer

Ferdigheter

Studenten skal

  • være i stand til å forklare prinsippene som brukes i oppdrett for den enkelte art; fra egg til høsting
  • kunne forklare hvordan ulike grupper fisk er tilpasset til å fungere optimalt i sitt miljø
  • kunne definere og bruke sentrale begreper i grunnleggende fysisk oseanografi

Generell kompetanse

Studenten skal

  • være i stand til å diskutere ulike utfordringer i havbruksnæringen, slik som velferd og bærekraft
  • få øvelse i muntlige og skriftlige framlegging
  • kunne innta en kritisk holdning til "lettvinte sannheter" om havene som fysisk miljø

Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten disponerer en bærbar datamaskin.

Studenter må også ha egen labfrakk i emner med laboratorieøvelser.

Egenandel for enkelte emner, oppad begrense til kr. 2000.