Anne Tjønndal

Førsteamanuensis Fakultet for samfunnsvitenskap
E-post:
anne.b.tjonndal@nord.no
Tlf:
+47 75 51 76 93
Mobil:
Kontor:
Bodø, Hovedbygning 3088

Om meg/bakgrunn

Bakgrunn:
Ph.d. i sosiologi fra Fakultet for Samfunnsvitenskap i Bodø (2018)

Arbeidet ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU som vitenskapelig assistent 2014-2015, med undervisning i idrettsvitenskap og samfunnsvitenskapelig forskningsmetode. Ansatt som førsteamanuensis II ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap på NTNU.

MSc. Idrettsvitenskap fra NTNU (2014).

Kompetanseområder:
Idrettssosiologi, innovasjon og sports coaching, herunder områder som sosial ulikhet, sosial inkludering og ekskludering, innovasjon, sportifisering og teknologisk endring i idrett, trenerrollen, trener-utøverrelasjoner, kjønnsperspektiver på idrett, samt fremvekst av nye idretter.

Undervisning/veiledning:
Undervisning på bachelor, master og PhD nivå i samfunnsvitenskapelig forskningsmetode, idrettssosiologi og idrettsvitenskap. 

Veiledning av doktorgradsstudenter i sosiologi.

Veiledning av masterstudenter i idrettsvitenskap (NTNU)

Veiledning av bacheloroppgaver i sosialt arbeid.

Forfatter av Statistisk Analyse i Stata (2018).

Forskning:
Visiting Research Fellow ved Brussels Center for Urban Studies (BCUS), Belgia, høsten 2018.

For tiden involvert i to forskningssamarbeid med forskningsgruppene Sport in Society, Human Physiology og Voicing Youth at Risk ved Vrije Universiteit Brussel (VUB) om temaene:

  • Protective headgear, concussion and injury prevention in Boxing
  • Social Inclusion/Exclusion of Girls in Boxing in Urban Super-diverse Areas
Aktuell med 3 vitenskapelige bøker i 2021:
Social Innovation in sport​.  Antologi, utgis med Palgrave macmillan.
Idrett, kjønn og ledelse.  Antologi, utgis med Fagbokforlaget.
Sport Innovation Management: Sustainability, Knowledge Management and Motorsports. Monografi samskrevet med Hans Erik Næss. Utgis med Palgrave Pivot.