Astrid Helland

Universitetslektor Fakultet for biovitenskap og akvakultur
E-post:
astrid.helland@nord.no
Tlf:
+47 74 11 20 19
Mobil:
Kontor:
STEP 337