Astrid Helland

Universitetslektor
Fakultet for biovitenskap og akvakultur
Kontor
STEP 337
2022
Biologiske ressurser – byggeklosser i framtidas økonomi 2022, trønderdebatt.no:;Grande, Jorunn; Gustavsen, Torstein Alfred; Næss, Geir; Helland, Astrid