E-post:
britt.normann@nord.no
Tlf:
+4775517448
Mobil:
99614941
Kontor:
Bodø, Hovedbygning E224

Om meg/bakgrunn

Statens fysioterapihøgskole, Høgskolen Bergen (HIB)(1981); Spesialist i nevrologisk fysioterapi, MNFF (1997); Cand.mag., HIB(2000);  Hovedfag i helsefag, Universitetet i Tromsø (UiT)(2004);  Doktorgrad, UiT (2013).

Jeg har vært fysioterapeut i kommunehelsetjenesten og Nordlandssykehuset (NLSH), og førsteamanuensis ved UiT. Jeg er nå studieprogramansvarlig for master i helsevitenskap, FSH,  leder av Forskningsetikkutvalget for Nord universitet og medlem av internasjonalt utvalg ved fakultetet samt forsker ved NLSH (20%).

Internasjonale samarbeidspartnere:

Professor Peter Feys, University of Hasselt, Belgium

Professor Shaun Gallagher, University of Memphis, USA

Philosopher Hanne De Jaegher, University of Basque Country, Spain.

Professor Alexander Aruin, University of Illinois, Chicago, USA​

Undervisning/veiledning

Jeg har bred erfaring med undervisning og veiledning på master og phd.nivå og er emneansvarlig for:

HEL5007 Masteroppgave i helsevitenskap

FHE5004 Fysisk aktivitet i helsefremmende arbeid

Jeg er for tiden hovedveileder for to PhD. studenter og biveileder for en.​

Forskning

​Mine faglige interesser retter seg mot praksisnær forskning innen helsefagene, inkludert utvikling av fysioterapi- og tverrfaglige intervensjoner, teoriutvikling,  utvikling av innhold og koordinasjon av helsetjenester hvor inkludering av deltakelse i arbeid inngår.

 

Jeg har bred erfaring med kvalitativ forskning hvor intervju og observasjon benyttes, og har gjennomført effektstudier, både som pilot- og randomiserte kontrollerte studier i prosjekter med  Mixed methods design.

 

Prosjektleder:

Nursing and early rehabilitation in long-term patients in intensive care units: a qualitative study, Nord universitet

Innovative physiotherapy in stroke rehabilitation during the sub-acute stage- a prospective randomized single blinded controlled trial and a qualitative study.  Nordlandssykehuset,  Helse Nord

Innovative Physiotherapy in People with MS: A Randomized Controlled Trial and a Qualitative Study; Nordlandssykehuset, Helse Nord

Biveileder:

Prehospital minutes count during a stroke: factors associated with prehospital delays with data from various regions in Norway and one region in Swizerland. Nordlandssykehuset, Helse Nord​