Eivind Junker

Førsteamanuensis Fakultet for samfunnsvitenskap
E-post:
eivind.junker@nord.no
Tlf:
+4774022528
Mobil:
+4747413082
Kontor:
Levanger, G Nordlåna 2.ETG.

Om meg/bakgrunn

Utdannet jurist (master i rettsvitenskap) fra Universitetet i Oslo, hvor jeg skrev masteroppgave om internasjonal regulering av klimagassutslipp. I doktorgradsarbeidet (ph.d. i rettsvitenskap) fortsatte jeg innen temaet miljø og forvaltning, men flyttet oppmerksomheten mer mot nasjonale forhold med avhandlingen "Klimatilpasning i arealplanlegging". Har også studert geografi (bachelor, Høgskolen i Nord-Trøndelag) med vekt på økoturisme, og har arbeidserfaring fra Miljødirektoratet og privat advokatpraksis. 

Undervisning/veiledning

Jeg underviser i juss, blant annet arbeidsrett. Deltar i fakultets arbeid for å styrke undervisningen i juridiske emner.

Forskning

Jeg forsker og skriver om rettsvitenskap, med særlig vekt på forvaltnings- og miljørettslige tema. Mye kretser rundt plan- og bygningsloven, særlig om hvordan plansystemet kan bidra til å løse komplekse, flerfaglige problemer. Gjennom utdanning og karriere har jeg fått bred erfaring med tilgrensende fag både innen samfunns- og naturvitenskap, og er nysgjerrig på hvordan regler og omgivelser påvirker hverandre. Tilhører forskergruppen Miljø, internasjonale relasjoner, nordområder og samfunnssikkerhet (MINS), men samarbeider også med flere andre fagmiljø på universitetet.