Eivind Junker

Førsteamanuensis
Handelshøgskolen
Studiested
Stjørdal
Kontor
Levanger, G Nordlåna 2.ETG.
Kompetanseområder
Sustainable development, Jurist, Climate change, Regulations

Utdannet jurist (master i rettsvitenskap) fra Universitetet i Oslo, hvor jeg skrev masteroppgave om internasjonal regulering av klimagassutslipp. I doktorgradsarbeidet (ph.d. i rettsvitenskap) fortsatte jeg innen temaet miljø og forvaltning, men flyttet ;oppmerksomheten mer mot nasjonale forhold med avhandlingen " Klimatilpasning i arealplanlegging" . Har også studert geografi (bachelor, Høgskolen i Nord-Trøndelag) med vekt på økoturisme, og har arbeidserfaring fra Miljødirektoratet og privat advokatpraksis. ;

Jeg underviser i juss, blant annet plan- og bygningsrett, arbeidsrett og rettslære. Deltar i fakultets arbeid for å styrke undervisningen i juridiske emner.

Jeg forsker og skriver om rettsvitenskap, med særlig vekt på forvaltnings- og miljørettslige tema. Mye kretser rundt plan- og bygningsloven, særlig om hvordan plansystemet kan bidra til å løse komplekse, flerfaglige problemer. Gjennom utdanning og karriere har jeg fått bred erfaring med ;tilgrensende fag både innen samfunns- og naturvitenskap, ;og er nysgjerrig på hvordan regler og omgivelser påvirker hverandre. Samarbeider med flere andre fagmiljø på universitetet.

2023
The private in the public: The case of Norwegian private zoning plans 2023, Land Use Policy: Volum 127;Stjernström, Olof Andreas; Junker, Eivind; Thorsen, Hans Wilhelm Engel
2023
Økt kunnskap om karbon i jord i Bergen, Sta-vanger, Trondheim og Oslo 2023,;Bargmann, Tessa; Jansson, Ulrika; Silvennoinen, Hanna Marika; Rusch, Graciela Monica; Jokerud, Mari; White, Lajla Tunaal
2019
Bondefanget i smartbyen 2019, Klassekampen: s. 22-23;Nielsen, Brita Fladvad; Junker, Eivind
Sustainable smart city development in a framework of governance 2019,;Gohari, Savis; Junker, Eivind; Ahlers, Dirk; Nielsen, Brita Fladvad
D2.1 Report on Enabling Regulatory Mechanism to Trial Innovation in Cities 2019,;Bertelsen, Synne; Livik, Klaus; Myrstad, Marit; Økstad, Nina; Junker, Eivind; Moran, Lisa
Mobility and regulation: Core values to avoid pitfalls in future smart cities 2019,;Junker, Eivind; Nielsen, Brita Fladvad; Gohari, Savis; Kallaos, James
Bondefanget i smartbyen 2019, attac.no:;Nielsen, Brita Fladvad; Junker, Eivind
Mobilitet og regulering i smarte byer 2019,;Nielsen, Brita Fladvad; Junker, Eivind