Eivind Karlsen

Førstelektor Fakultet for samfunnsvitenskap
E-post:
eivind.karlsen@nord.no
Tlf:
+47 75 51 76 25
Mobil:
Kontor:
Bodø, Torggården 207

Om meg/bakgrunn

Bakgrunn:
Cand. polit. i statsvitenskap fra Universitetet i Tromsø (1996). Ansatt ved Nordlandsforskning som forsker 1997-2008 med hovedvekt på kommunalforskning og utdanningsforskning. Ansatt ved FSV siden 2008.

Kompetanseområder:
Politisk teori, demokrati, velferdsstat, liberalisme.

Undervisning/veiledning:
Undervisning i nordlige studier og nordisk politikk og samfunn.
Programansvarlig for Bachelor of Circumpolar Studies.

Forskning:
For tiden involvert i forskningsprosjektet NORRUSS, leder for delprosjektet Russian Students in Norway.