Galice Guillaume Hoarau

Professor Fakultet for biovitenskap og akvakultur
E-post:
galice.g.hoarau@nord.no
Tlf:
+47 75 51 74 97
Mobil:
Kontor:
Bodø, Hoved Campus 2003