Gunn Eva Solum Myren

Førsteamanuensis Fakultet for sykepleie og helsevitenskap
E-post:
gunn.e.myren@nord.no
Tlf:
+47 74 21 23 52
Mobil:
90785720
Kontor:

Om meg/bakgrunn

​​ Jeg har en phd i helsevitenskap, og har forsket på dagaktivitetstilbud for personer med demens som bor hjemme. Før jeg begynte som ansatt på Høgskolen i Nord Trøndelag og senere i Nord universitet jobbet jeg som vernepleier og avdelingsleder i kommunesektoren med mennesker med sammensatte behov i deres hverdagsliv. Pr i dag er jeg med i et velferdsteknologiprosjekt hvor vi forsker på KOMP og et prosjekt hvor seks høgskoler/universitet sammen har projektet:  Forskerkurs for personer  som har utviklingshemming, som er støttet gjennom DAM.

Jeg er opptatt av at forskningsarbeidet ved universitetet skal bidra til fagutvikling i tjenestene som gis i kommunene, og bidrar gjerne til fag- og forskningsformidling til praksisfeltet.

Bakgrunn:

Bachelorgrad i vernepleie fra Trondheim Helsefaghøgskole (1993)

Ansatt som Vernepleier i Rissa kommune (1993-95)

Målrettet miljøarbeid fra Høgskolen i Nord- Trøndelag(1998)

Ansatt i Namsos kommune (1995-2003)

Ansatt ved Høgskolen i Nord-Trøndelag  fra 2003, etter fusjon Nord universitet -  

Mastergrad i sosialt arbeid fra Universitetet i Norland (2007)

Doktorgrad i helsevitenskap fra Mitt Universitetet (2018)


Undervisning/veiledning

Jeg underviser ved ulike utdanninger i fakultetet på temaene; miljøterpeutisk arbeid, atferdsanalyse, etikk, personsentrert omsorg, helsefremming, funksjonsnedsettelser, sansestimulering, velferdsteknologi, kvalitativ metode.
Veiledning av studenter er sentral del av arbeidet.
Jeg tar også oppdrag på andre universitetet/høgskoler som ekstern sensor.