Hege Sletvold

Førsteamanuensis Fakultet for sykepleie og helsevitenskap
E-post:
hege.sletvold@nord.no
Tlf:
+47 74 21 23 47
Mobil:
90586277
Kontor:

Om meg/bakgrunn

Bakgrunn:

Farmasøyt (cand.pharm.) fra Norges arktiske universitet, UiT (2003).

Doktorgrad i farmasi fra Norges arktiske universitet, UiT (2008).

Post.doc. ved Institutt for bioteknologi, NTNU (2008-2009).

Ansatt ved farmasiutdanningen ved Nord universitet siden 2014.

Har i flere år jobbet som farmasøyt og apoteker ved ulike apotek i Tromsø og Trøndelag.

Undervisning/veiledning:

Underviser i farmasøytisk praksis, farmakoterapi, mikrobiologi, farmakologi og forskningsmetoder, ved farmasi- og sykepleieutdanningen.  

Veileder farmasikandidater på bachelor-, master- og ph.d.-nivå ved Nord og NTNU.

Kurs:

Emneanvar for

FAR2005 – Farmakoterapi

FAR2010 – Farmasøytisk praksis

FAR2012 - Bacheloroppgave

Forskning:

Mine forskningsinteresser er legemiddelhåndtering og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenester, ​farmakoepidemiologi, og forskning og utvikling av helsefaglige utdanninger.

Pågående forskningsprosjekt: 

Tidligere forskningsprosjekt:

«Utvikling av metode for dokumentasjon av det digitale informasjonsverktøyet Depicto™'s innvirkning på pasienters etterlevelse av legemiddelbehandling»

Leder av forskningsgruppa Legemidler og legemiddelhåndtering (DrugMan).

Medlem av forskningsgruppa Forskningsgruppe for Epidemiologi og Befolkningsundersøkelser (FEB-Nord).

Medlem av forskernettverket Nasjonalt forskernettverk for digital legemiddelhåndtering.