Hege Sletvold

Førsteamanuensis
Fakultet for sykepleie og helsevitenskap
Kompetanseområder
Pharmaceutics, Social pharmacy, Pharmacology, Medication safety, Medication management, Patient safety, Epidemiology

Bakgrunn:

Farmasøyt (Cand.pharm.) fra Norges arktiske universitet, UiT (2003).

Doktor i medisinske fag (Dr.philos.) fra Norges arktiske universitet, UiT (2008).

Post.doc. ved Institutt for bioteknologi, NTNU (2008-2009).

Førsteamanuensis i farmasi ved Nord universitet siden 2014.

Har i flere år jobbet som farmasøyt og apoteker ved ulike apotek i Tromsø og Trøndelag (2002-2016).

Undervisning/veiledning:

Underviser i farmasøytisk praksis, farmakoterapi, mikrobiologi, fysiologi, farmakologi og forskningsmetoder, ved farmasi- og sykepleieutdanningen.

Veileder kandidater på bachelor-, master- og ph.d.-nivå ved Nord og NTNU.

Kurs:

Emneanvar for

FAR2005 €“ Farmakoterapi

FAR2010 €“ Farmasøytisk praksis

FAR2012 - Bacheloroppgave

Forskning:

Mine forskningsinteresser er legemidler og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenester, farmakoepidemiologi, og forskning og utvikling av helsefaglige utdanninger.

Pågående forskningsprosjekt:

Tidligere forskningsprosjekt:

" Supplemental Instructions (SI) som pedagogisk modell i farmasi- og sykepleiefag"

«

2022
2021
Supplemental Instruction Implementation in Healthcare Education Supplemental Instruction Volume 3: Organisation and Leadership 2021, Waxmann Verlag: s. 85-100;Sletvold, Hege; Loftfjell, Anne-Lise Grønningsæter; Lervik, Maibritt; Suzen, Elisabeth; Helde, Roger; Amundstuen, Linda
2022
Risk of antidepressant drug initiation among users of cardiovascular agents and metformin-Findings from the HUNT study and NorPD 2022,;Bjerkeset, Ottar; Williams, Lana J.; Berk, Michael; Bjørngård, Johan Håkon; Sund, Erik R.; Sletvold, Hege
KoRiP, Kvalitet og Relevans i Praksis. Tverrfaglig praksis i helseprofesjonsutdanninger. 2022,;Sletvold, Hege; Amundstuen, Linda; Lien, Ole Johan; Engen, Eli Johanne Haugan; Johansen, Emma Dall; Hansen, Sissel Warem
The pharmacy as a health care service – best practice for the OTC counselling. En observasjonsstudie i apotek 2022,;Gombos, Helene Marie Haldorsen; Svensberg, Karin; Sletvold, Hege; Krogstad, Tonje
2005
Complete nucleotide sequence of the VanA glycopeptide resistance-mediating plasmid p399/F99/A9 from Enterococcus faecium 2005,;Sletvold, hege; Johnsen, Pål jarle; Simonsen, Gunnar Skov; AasnÆs, bettina; Sundsfjord, Arnfinn; Nielsen, Kaare Magne