Idar Kristian Lyngstad

Professor Fakultet for lærerutd., kunst og kultur
E-post:
idar.k.lyngstad@nord.no
Tlf:
+47 74 02 27 68
Mobil:
95778167
Kontor:
Levanger, G Nordlåna 2118

Om meg/bakgrunn

Faggruppe for kroppsøving, idrett og friluftsliv.

 
Arbeidsområder:
Undervisning og veiledning: Master i kroppsøvings- og idrettsvitenskap, lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag, ​grunnskolelærerutdanning.

Veiledning: Ph.d i studier av profesjonspraksis.

Forskningsfelt: kroppsøving og idrettsfag i skolen, kroppsøvingslærerutdanning. 

 
Forskningsgruppe: Physical education, activity and health

Undervisning/veiledning

Fagdidaktikk og profesjonsteori i kroppsøving
Vitenskapsteori og forskningsmetoder innenfor kroppsøving og idrettsfag

Forskning

Nyeste vitenskapelige publikasjoner: 

K. Skjesol & I. Lyngstad (red.). Kroppsøving, læreren og eleven. Fagbokforlaget. ISBN: 9788245037869.​​
Lyngstad, I. (2021): Profesjonskunnskap i kroppsøving. I K. Skjesol & I. Lyngstad (red.). Kroppsøving, læreren og eleven. Fagbokforlaget. 19-38.

Lyngstad, I. (2021): Ribbeveggsløping gir lite bevegelsesglede. Om skjuleteknikk i kroppsøving. I K. Skjesol & I. Lyngstad (red.). Kroppsøving, læreren og eleven. Fagbokforlaget. 173-188.

Mikalsen, H. & Lyngstad, I. (2021). Meningsskaping i fysisk aktivitet og kroppsøving. I K. Skjesol & I. Lyngstad (red.). Kroppsøving, læreren og eleven. Fagbokforlaget. 57-76.

Kippe K. & Lyngstad, I.  (2021). The views, collective awareness and staff practices in promoting physical activity in preschools: an analysis of two preschools in Norway with high and low levels of physical activity, Education 3-13, DOI: 10.1080/03004279.2021.1929377