Ingrid Hekneby Braseth

Universitetslektor Fakultet for lærerutd., kunst og kultur
E-post:
ingrid.h.braseth@nord.no
Tlf:
+47 75 51 75 05
Mobil:
Kontor:
Bodø, Hovedbygning E 209

Om meg/bakgrunn

Bakgrunn
Jeg har 18 års erfaring fra grunnskole og videregående skole.14 av disse som engelsk- og norsklærer i videregående skole.

 I 2001/2002 var jeg faglærer i engelsk litteratur ved Kvinneuniversitetet Nord.

I 2009/2010 var jeg faglærer i engelsk didakitkk ved Nord univsersitet 

Studieåret 2010/2011 underviste jeg på politihøgskolen i tre emner: 1. Engelsk i politiyrket, 2. Kommunikasjon og konflikthåndtering, 3. Fordypningstemaet "Police and divercity".

Siden august 2015 har jeg vært faglærer og emenansvarlig for PPU Fremmedspråksdidaktikk. 

Fra august 2016 til utgangen av 2017 var jeg utviklingspartner i skoler i Nordland gjennom UiU (Ungsdomstrinn i utvikling), et prosjekt i regi av Udir.


Undervising/veiledning/
Jeg underviser i og er emneansvarlig for PPU fremmedspråksdidaktikk.

Jeg er også utviklingspartner for skoler i Nordland gjennom Dekom (Desentralisert komeptanseutvikling)-prosjektet, og har blant annet opplæring som ekstern skolevurderer gjennom Udir.