Ansattbilde: Ingrid Hekneby Braseth

Ingrid Hekneby Braseth

Universitetslektor
Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag
Studiested
Bodø
Kontor
Bodø, Hovedbygning E 209
Kompetanseområder
Foreign language, Foreign language didactics, English didactics, English Language, Student active learning, School-based competence development
Bakgrunn
Jeg har 18 års erfaring fra grunnskole og videregående skole.14 av disse som engelsk- og norsklærer i videregående skole.
I 2001/2002 var jeg faglærer i engelsk litteratur ved Kvinneuniversitetet Nord.
I 2009/2010 var jeg faglærer i engelsk didakitkk ved Nord univsersitet
Studieåret 2010/2011 underviste jeg på politihøgskolen i tre emner: 1. Engelsk i politiyrket, 2. Kommunikasjon og konflikthåndtering, 3. Fordypningstemaet " Police and divercity" .
Siden august 2015 har jeg vært faglærer og emenansvarlig for PPU Fremmedspråksdidaktikk.
Fra august 2016 til utgangen av 2017 var jeg utviklingspartner i skoler i Nordland gjennom UiU (Ungsdomstrinn i utvikling), et prosjekt i regi av Udir.
Undervising/veiledning/
Jeg underviser i og er emneansvarlig for PPU fremmedspråksdidaktikk.
Jeg er også utviklingspartner for skoler i Nordland gjennom Dekom (Desentralisert komeptanseutvikling)-prosjektet, og har blant annet opplæring som ekstern skolevurderer gjennom Udir.