Janne Vik Lossius

Universitetslektor Fakultet for lærerutd., kunst og kultur
E-post:
janne.v.lossius@nord.no
Tlf:
+47 75 51 78 71
Mobil:
Kontor:
CA3438

Om meg/bakgrunn

Faglige bakgrunn består av en toåring revyskole, storfag drama (teater i undervisning) og master i tilpasset opplæring med fokus på utvikling av estetisk kompetanse i skolen.

Har jobbet som instruktør for en rekke barne- og ungdomsteater og regissert revyer og historiske spill, samt jobbet som pedagog i en barnehage, vært klasseforstander og faglærer i drama på videregående skole. Har også bakgrunn som dramalærer/teaterpedagog for Vågan kulturskole/kommune. 

Ansatt ved Nord Universitet siden 2005. Jobber også med å utvikle og gjennomføre DKS produksjoner for Bodø kulturskole.

Undervising: Underviser i drama på barnehagelærerutdanningen i kunnskapsområdene Kunst, kultur og kreativitet og Barns læring, lek og utvikling. Underviser i drama som læringsform i grunnskolelærerutdanningen.

Underviser barnevern og sosionom i drama i aktivitetsfag.