Lars Martin Jakt

Forsker Fakultet for biovitenskap og akvakultur
E-post:
lars.m.jakt@nord.no
Tlf:
+47 75 51 75 79
Mobil:
Kontor:
Bodø, Hoved Campus 2062