Maria Strandås

Faggruppeleder Fakultet for sykepleie og helsevitenskap
E-post:
maria.strandas@nord.no
Tlf:
+47 75 51 79 43
Mobil:
Kontor:
Bodø, Hovedbygning E213

Om meg/bakgrunn

Jeg er ansatt som førsteamanuensis ved Fakultet for Sykepleie og Helsevitenskap, på campus Bodø. 

Underviser studenter ved bachelor i sykepleie og master i klinisk sykepleie. Har også lederansvar for Øvelse Nord. https://www.nord.no/no/om-oss/universitetet/ovelse-nord 

Medlem av forskningsgruppen «Sykepleie i spesialisthelsetjenesten»

Bakgrunn:

Utdanning:
  • Utdannet sykepleier fra 2008
  • Videreutdanning i diabetesbehandling og -omsorg fra 2011
  • Master i klinisk sykepleie fra 2014
  • Stipendiat ved ph.d. i studier av profesjonspraksis 2015-2019
Klinisk erfaring:
  • Nyfødt intensiv avdeling 2017 - d.d
  • Kirurgisk avdeling 2008 - 2018
  • Intensiv avdeling og hjerteovervåkningen 2008-2010

Tittel masteroppgave: 
«Hverdagsetikk i en nyfødtintensiv kontekst» - 2014

Tittel doktorgradsavhandling: 
«Sykepleier-pasient relasjoner som profesjonell praksis. En etnografisk studie om sykepleier-pasient relasjoner i hjemmesykepleie i en tid av New Public Management» - 2019