Ansattbilde: Maria Strandås

Maria Strandås

Faggruppeleder
Fakultet for sykepleie og helsevitenskap
Studiested
Bodø
Kontor
Bodø, Hovedbygning E233
Kompetanseområder
Nursing education, Municipal health and care services, Qualitative Research Methods, Nurse, Research dissemination, Research methods, Emergency response
Jeg er ansatt som førsteamanuensis ved Fakultet for Sykepleie og Helsevitenskap, på campus Bodø.
Underviser studenter ved bachelor i sykepleie og master i klinisk sykepleie. Har også lederansvar for Øvelse Nord. https://www.nord.no/no/om-oss/universitetet/ovelse-nord
Medlem av forskningsgruppen «Sykepleie i spesialisthelsetjenesten».
Bakgrunn:
Utdanning:
  • Utdannet sykepleier fra 2008
  • Videreutdanning i diabetesbehandling og -omsorg fra 2011
  • Master i klinisk sykepleie fra 2014
  • Stipendiat ved ph.d. i studier av profesjonspraksis 2015-2019
Klinisk erfaring:
  • Nyfødt intensiv avdeling 2017 - d.d
  • Kirurgisk avdeling 2008 - 2018
  • Intensiv avdeling og hjerteovervåkningen 2008-2010
Tittel masteroppgave:
«Hverdagsetikk i en nyfødtintensiv kontekst» - 2014
Tittel doktorgradsavhandling:
«Sykepleier-pasient relasjoner som profesjonell praksis. En etnografisk studie om sykepleier-pasient relasjoner i hjemmesykepleie i en tid av New Public Management» - 2019