Ole Evjen

Seniorrådgiver Fakultet for sykepleie og helsevitenskap
E-post:
ole.evjen@nord.no
Tlf:
+47 74 21 23 95
Mobil:
Kontor:

Om meg/bakgrunn

Mine ansvarsområder:


Studieveiledning

 • Bachelor i sykepleie, studiested Namsos


Saksbehandling av studentsaker

 • godkjenningssaker
 • permisjon 
 • idividuelle utdanningsplaner
 • studierett
 • 4. forsøk eksamen
 • saksforberedelse før oversendelse til Klagenemnda
 • utveksling
 • praksisfordeling 


Fagstøtte 

 • Administrativ ressurs for faggruppe Helsetjenesteinnovasjon, samhandling og ledelse​. 
 • Studieplaner, emner på nett (EpN), kull- og klasselister. 


Ansvar for informasjon på nett:

 • Er i teamet for kommunikasjon ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap. Skriver nyhetssaker.
 • Informasjonen på fakultetets side på iNord (intranett)
 • Studiesidene
 • FSHs eksterne nettside
 • Med i Nord universitets web-gruppe

Rekruttering

 • Salgstekster på studienes nettsider
 • Utsending av spesifikt markedsføringsmateriale for studietilbud

Arrangementsansvar:

 • Studiestart i Namsos, bacheloravslutninger for alle grunnutdanninger, disputaser i Namsos, fotografering for Kommunikasjon når det er arrangementer på campus. Internasjonal dag.

Inkluderende læringsmiljø

 • Kontakt med Hjelpemiddelsentralen, NLB, NAV og andre instanser.

Annet

Kompetanseområder
Studieveileder Intranett Web Utveksling