Ole Evjen

Seniorrådgiver Fakultet for sykepleie og helsevitenskap
E-post:
ole.evjen@nord.no
Tlf:
+47 74 21 23 95
Mobil:
Kontor:

Om meg/bakgrunn

Mine ansvarsområder:

Studieveiledning
- Bachelor i sykepleie
- Bachelor i vernepleie
- Bachelor i paramedisin 
- Halvårsenhet i motiverende intervju

Saksbehandling av studentsaker
- Godkjenningssaker, permisjon, idividuelle utdanningsplaner, studierett, 4. forsøk eksamen, saksforberedelse før oversendelse til Klagenemnda, utveksling, praksisfordeling.

Fagstøtte 
- Internasjonalisering, studieplaner, emner på nett (EpN), kull- og klasselister. Utvidet ansvar ved Bachelor i paramedisin.

Ansvar for informasjon på nett:
- Kommunikasjonsansvarlig for Fakultet for sykepleie og helsevitenskap. Skriver nyhetssaker.
- Informasjonen på fakultetets side på iNord (intranett)
- Studiesidene
- FSHs eksterne nettside

Rekruttering
- Salgstekster på studienes nettsider
- Utsending av spesifikt markedsføringsmateriale for studietilbud

Public360:
- Superbruker for FSH 

Arrangementsansvar:
- Studiestart i Namsos, bacheloravslutninger for alle grunnutdanninger, fotografering for Kommunikasjon når det er arrangementer på campus. Internasjonal dag.

Inkluderende læringsmiljø
- Kontakt med Hjelpemiddelsentralen, NLB, NAV og andre instanser.

Annet

Kompetanseområder
Studieveileder Intranett Web Utveksling