Olga Iermolenko

Førsteamanuensis Handelshøgskolen
E-post:
olga.iermolenko@nord.no
Tlf:
+47 75 51 79 57
Mobil:
Kontor:
NVU113

Om meg/bakgrunn

Jeg jobber som førsteamanuensis på Nordområdesenteret ved Handelshøgskolen Nord. Jobben min er tilknyttet internasjonale utdannings- og forskningsprosjekter​, finansiert av Utenriksdepartementet, NFR, DIKU, og Erasmus+.

Utdanning: Doktorgrad i økonomi (Nord universitet, 2018); Siviløkonom (Nord universitet, 2011); Master in Management of Organization (Taras Shevchenko National University of Kyiv, 2010). 


Undervisning/veiledning

Jeg underviser i regnskapsanalyse og verdsettelse, budsjettering og driftsregnskap på bachelornivå, og prosjektledelse og økonomistyring på masternivå.

Forskning

Forskningsinteresser: Økonomistyring, prosjektledelse, omskolering av veteraner, PhD utdanning.​