Ottar Bjerkeset

Professor Fakultet for sykepleie og helsevitenskap
E-post:
ottar.bjerkeset@nord.no
Tlf:
+47 74 02 26 47
Mobil:
Kontor:
Levanger, B Hovedbygning 119

Om meg/bakgrunn

Jeg er født i 1967, er utdannet lege fra München i Tyskland, og er spesialist i psykiatri. Har siden 2013 jobbet med undervisning, veiledning og forskning ved HiNT/Nord universitet, Campus Levanger. Jeg jobber også litt som kliniker/psykiater fortsatt, og trives veldig godt med det. 
Jeg starter stadig nye prosjekter - særlig innen ungdoms- og studenthelse. Ta gjerne kontakt om du har interesse for disse forskningsfeltene eller har spørsmål!

Undervisning/veiledning

På masterutdanningen i Psykisk Helsearbeid har jeg undervist i en rekke kliniske emner innen psykiatri og psykisk helse, samt vært emneansvarlig for forskningsmetodeopplæringen og selve masteroppgaven. På Bachelorutdanninga i sykepleie har jeg hodesakelig undervist i kliniske emner. Tar videreutdanning i simuleringspedagogikk. Har også hatt mange undervisningsoppdrag for skoler, klinisk opplæring etc.      

Forskning

Tema: Mental helse i ulike deler av befolkningen; angst, depresjon, søvn, psykosomatikk, helsetjenester og selvskade/selvmord. Student-/ungdomshelse. Mental helse og risiko for hjerte-karsykdom og kreft. Legemiddelstudier. Musikerhelse/prestasjonspsykologi.

Metode: Epidemiologi/befolkningsstudier, bruk av data fra HUNT i kobling med lokale og nasjonale registre (eks: diagnose-, trygde-, fødsels- og dødsårsakregistre). 

Jeg leder også en forknngsgruppe ved Nord: "Epidemiologi, helsetjenester og befolkningsundersøkelser"

Her kan du se mine vitenskapelige publikasjoner: https://scholar.google.fr/citations?hl=no&pli=1&user=y0xRsMkAAAAJ