Ansattbilde: Ottar Bjerkeset

Ottar Bjerkeset

Professor
Fakultet for sykepleie og helsevitenskap
Studiested
Levanger
Kontor
Levanger, B Hovedbygning 115
Kompetanseområder
Epidemiology, Mental Health, Research methods
Jeg er født i 1967, er utdannet lege fra München i Tyskland, og er spesialist i psykiatri. Har siden 2013 jobbet med undervisning, veiledning og forskning ved HiNT/Nord universitet, Campus Levanger. Jeg jobber også litt som kliniker/psykiater fortsatt, og trives veldig godt med det.
Jeg starter stadig nye prosjekter - særlig innen ungdoms- og studenthelse. Ta gjerne kontakt om du har interesse for disse forskningsfeltene eller har spørsmål!
På masterutdanningen i Psykisk Helsearbeid har jeg undervist i en rekke kliniske emner innen psykiatri og psykisk helse, samt vært emneansvarlig for forskningsmetodeopplæringen og selve masteroppgaven. På Bachelorutdanninga i sykepleie har jeg hodesakelig undervist i kliniske emner. Tar videreutdanning i simuleringspedagogikk. Har også hatt mange undervisningsoppdrag for skoler, klinisk opplæring etc.

Metode: Epidemiologi/befolkningsstudier, bruk av data fra HUNT i kobling med lokale og nasjonale registre (eks: diagnose-, trygde-, fødsels- og dødsårsakregistre).

Jeg leder også en forknngsgruppe ved Nord: " Epidemiologi, helsetjenester og befolkningsundersøkelser"

Her kan du se mine vitenskapelige publikasjoner: https://scholar.google.fr/citations?hl=no& pli=1& user=y0xRsMkAAAAJ

2023
Adverse childhood experiences and prepregnancy body mass index in the HUNT study: A population-based cohort study 2023, PLOS ONE: Volum 18 Sandsæter, Heidi Linn; Tetlie Eik-Nes, Trine; Getz, Linn Okkenhaug; Magnussen, Elisabeth Balstad; Bjerkeset, Ottar; Rich-Edwards , Janet W.
Depression, anxiety, and the risk of cancer: An individual participant data meta-analysis 2023, Cancer: Volum 129 s. 3287-3299 van Tuijl, Lonneke A.; Basten, Maartje; Pan, Kuan-Yu; Vermeulen, Roel; Portengen, Lützen; de Graeff, Alexander
2022
Association Between Cardiorespiratory Fitness and Incident Purchase of Hypnotic Drugs in Adults: The HUNT Study 2022, Mayo Clinic proceedings: Volum 98 s. 229-238 Ernstsen, Linda; Zotcheva, Ekaterina; Sui, Xuemei; Engstrøm, Morten; Martinez-Velilla, Nicolás; Bjerkeset, Ottar
Depressive symptomology and cancer incidence in men and women: Longitudinal evidence from the HUNT study 2022, Journal of Affective Disorders: Volum 316 s. 1-9 Cowdery, Stephanie P.; Bjerkeset, Ottar; Sund, Erik; Mohebbi, Mohammadreza; Pasco, Julie A.; Berk, Michael
2021
Mood disorder and cancer onset: Evidence from a population-based sample of Australian women 2021, Revista Brasileira de Psiquiatria: Volum 43 s. 355-361 Cowdery, Stephanie P.; Stuart, Amanda L.; Pasco, Julie A.; Berk, Michael; Campbell, David; Bjerkeset, Ottar
Psychosocial factors and cancer incidence (PSY-CA): Protocol for individual participant data meta-analyses 2021, Brain and Behavior: Volum 11 van Tuijl, Lonneke A.; Voogd, Adri C.; de Graeff, Alexander; Hoogendoorn, Adriaan; Ranchor, Adelita V.; Pan, Kuan-Yu
2020
Socioeconomic inequalities in the prevalence of complex multimorbidity in a Norwegian population: findings from the cross-sectional HUNT Study 2020, BMJ Open: Volum 10 Vinjerui, Kristin Hestmann; Bjerkeset, Ottar; Bjørngaard, Johan Håkon; Krokstad, Steinar; Douglas, Kirsty A.; Sund, Erik
Postpartum lifestyle interventions among women with pre-eclampsia: A scoping review protocol 2020, BMJ Open: Volum 10 s. 1-5 Haugdahl, Hege Selnes; Sandsæter, Heidi Linn; Lysne, Marianne; Bjerkeset, Ottar; Uhrenfeldt, Lisbeth; Horn, Julie
2014
Risk factors for suicidal thoughts in adolescence-a prospective cohort study:the Young-HUNT study 2014, BMJ Open: Volum 4:e005887 Strandheim, Arve; Bjerkeset, Ottar; Gunnell, David; Bjørnelv, Sigrid; Holmen, Turid Lingaas; Bentzen, Niels
Socio-demographic, lifestyle and psychological predictors of benzodiazepine and z-hypnotic use patterns 2014, Nordic Journal of Psychiatry: Volum 68 s. 107-116 Nordfjærn, Trond; Bjerkeset, Ottar; Bratberg, Grete Helen; Moylan, Steven; Berk, Michael; Gråwe, Rolf W.
2013
Snus use and cardiovascular risk factors in the general population: the HUNT3 study 2013, Addiction: Volum 108 s. 2019-2028 Øverland, Simon Nygaard; Skogen, Jens Christoffer; Lissner, Lauren; Bjerkeset, Ottar; Tjora, Tore; Stewart, Robert
Bruk av medisinkort ved utskriving fra sykehus 2013, Norsk Farmaceutisk Tidsskrift: Volum 121 s. 34-38 Steinshamn, Eirin; Hoven, Oddny Midtlyng; Haugdahl, Hege Selnes; Romild, Ulla Kristina; Bjerkeset, Ottar
Maternal Age at Child Birth, Birth Order, and Suicide at a Young Age: A Sibling Comparison 2013, American Journal of Epidemiology: Volum 177 s. 638-644 Bjørngaard, Johan Håkon; Bjerkeset, Ottar; Vatten, Lars Johan; Janszky, Imre; Gunnell, David; Romundstad, Pål Richard
2011
2006
Feasibility of mental health screening and intervention in the HUNT population study 2006, Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology: Volum 41 s. 191-198 Bjerkeset, Ottar; Dahl, AA; Stordal, Eystein; Dahl, Nils Håvard; Krüger, Marit Bjartveit; Linaker, Olav Morten
Feasibility of psychiatric screening and intervention in the HUNT population study 2006, Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology: Volum 41 s. 191-198 Bjerkeset, Ottar; Dahl, Alv A; Stordal, Eystein; Dahl, Nils Håvard; Krüger, Marit Bjartveit; Linaker, Olav Morten
2022
Risk of antidepressant drug initiation among users of cardiovascular agents and metformin-Findings from the HUNT study and NorPD 2022, Bjerkeset, Ottar; Williams, Lana J.; Berk, Michael; Bjørngård, Johan Håkon; Sund, Erik R.; Sletvold, Hege
Upper secondary school completion in adolescents with social anxiety - A follow-up of the Young-HUNT3 Cohort, Norway 2022, Jystad, Ingunn; Haugan, Tommy; Bjerkeset, Ottar; Sund, Erik Reidar; Vaag, Jonas Rennemo
2017
Mobbeofre har fire ganger høyere risiko for selvskading 2017, Junker, Asbjørn; Bjørngaard, Johan Håkon; Bjerkeset, Ottar
Hjertefunksjon forbundet med tidligere, nåværende og repeterte angst og depresjonssymptomer 2017, Gustad, Lise; Bjerkeset, Ottar; Strand, Linn B; Janszky, Imre; Salvesen, Øyvind; Dalen, Håvard
Ungdomshelse og alvorlig selvskading 2017, Junker, Asbjørn; Bjørngaard, Johan Håkon; Bjerkeset, Ottar
Mobbeofre har mye høyere risiko for alvorlig selvskading 2017, Junker, Asbjørn; Bjørngaard, Johan Håkon; Bjerkeset, Ottar
Mental helse og hjertekarsykdom 2017, Gustad, Lise; Bjerkeset, Ottar
2015
Fysisk inaktivitet, depresjon og risiko for død blant yngre eldre med og uten etablert hjertesykdom 2015, Ernstsen, Linda; Rangul, Vegar; Krokstad, Steinar; Bjerkeset, Ottar; Wisløff, Ulrik
Physical inactivity, depression and mortality: Results from the HUNT study 2015, Ernstsen, Linda; Rangul, Vegar; Bjerkeset, Ottar; Krokstad, Steinar; Wisløff, Ulrik
Angst og depresjon og risiko for hjertesvikt 2015, Gustad, Lise; Laugsand, Lars Erik; Janszky, Imre; Dalen, Håvard; Bjerkeset, Ottar
Recovery ved psykiske lidelser 2015, Ørjasæter, Kristin Berre; Solbjør, Marit; Skolbekken, John-Arne; Ness, Ottar; Bjerkeset, Ottar
2014
A prospecitve study of temporal change in physical activity and depressive symptoms after myocardial infarction 2014, Ernstsen, Linda; Nauman, Javaid; Bjerkeset, Ottar; Dalen, Håvard; Wisløff, Ulrik
Physical activity in adolescents with psychiatric disorders and in the general population 2014, Mangerud, Wenche Langfjord; Bjerkeset, Ottar; Lydersen, Stian; Indredavik, Marit Sæbø
Symptoms of Anxiety and Depression and risk of heart failure. The HUNT study 2014, Gustad, Lise Tuset; Laugsand, Lars Erik; Janszky, Imre; Dalen, Håvard; Bjerkeset, Ottar
Er symptomer på angst og depresjon en risikofaktor forutvikling av hjertesvikt? 2014, Gustad, Lise Tuset; Laugsand, Lars Erik; Janszky, Imre; Dalen, Håvard; Bjerkeset, Ottar
Hjerte og smerte 2014, Leknes, Bjørn Olav; Bjerkeset, Ottar; Gustad, Lise Tuset
2013
Project “Evaluation of the Sound of Well-Being” 2013, Vaag, Jonas; Saksvik, Per Øystein; Giæver, Fay; Milch, Vibeke; Bjerkeset, Ottar
Evaluating The Sound of Well-being 2013, Saksvik, Per Øystein; Vaag, Jonas; Giæver, Fay; Kico, Emir; Bjerkeset, Ottar
Symptomer på angst og depresjon som risikofaktor for fremtidig hjerteinfarkt. En studie fra HUNT 2 koblet med endepunktsregister 2013, Gustad, Lise Tuset; Laugsand, Lars Erik Sande; Janszky, Imre; Dalen, Håvard; Bjerkeset, Ottar
Lyden av Trivsel - en kulturbasert intervensjon på organisasjonsnivå 2013, Vaag, Jonas; Saksvik, Per Øystein; Bjerkeset, Ottar
2012
Symptoms of anxiety and depression as precursors for future acute myocardial infarction (AMI)- The HUNT study 2012, Gustad, Lise Tuset; Laugsand, Lars Erik Sande; Janszky, Imre; Dalen, Håvard; Bjerkeset, Ottar
Symptoms of anxiety and depression as precursors for first acute myocardial infarction (AMI)-The HUNT study 2012, Gustad, Lise Tuset; Janszky, Imre; Laugsand, Lars Erik Sande; Dalen, Håvard; Bjerkeset, Ottar
Chronic pain across psychiatric disorders in adolescence. Data from the Norwegian CAP survey 2012, Mangerud, Wenche Langfjord; Bjerkeset, Ottar; Indredavik, Marit Sæbø
Symptoms of Anxiety and Depression as precursors for future first acute myocardial infarction (AMI). The HUNT 2 study 2012, Gustad, Lise Tuset; Laugsand, Lars Erik Sande; Janszky, Imre; Dalen, Håvard; Bjerkeset, Ottar
2011
Socio demographic and psychological predictors of long term use of Benzodiazpines in the general Norwegian population: The HUNT Study 2011, Nordfjærn, Trond; Bjerkeset, Ottar; Bratberg, Grete Helen; Moylan, Steven; Berk, Michael; Gråwe, Rolf W.
Factors associated with benzodiazepine use in the Norwegian public: The HUNT Study 2011, Nordfjærn, Trond; Bjerkeset, Ottar; Bratberg, Grete Helen; Moylan, Steven; Berk, Michael; Gråwe, Rolf W.
2008
Helseforskernes drømmebank 2008, Gravdal, Tove; Krokstad, Steinar; Hveem, Kristian; Platou, Carl Geoffrey Parrinder; Bjerkeset, Ottar
Sleep disturbances and duration of sleep as risk-factors for mortality 2008, European psychiatry: Volum 23 s. S7-S7 Neckelmann, Dag Olav Grini; Bjerkeset, Ottar; Sivertsen, Børge; Øverland, Simon; Overland, S; Mykletun, Arnstein
2007
General mortality from anxiety and depression (the HUNT study) 2007, Bjerkeset, Ottar; Mykletun, Arnstein; Stewart, Rob; Dewey, Michael A.; Øverland, Simon; Prince, Martin
Mental Health and quality of life in adolescent with asthma - the Young-HUNT Study 2007, Sørensen, Ingvild Menes; Bjerkeset, Ottar; Langhammer, Arnulf; Holmen, Turid Lingaas
General mortality from anxiety and depression. The HUNT study 2007, Bjerkeset, Ottar; Mykletun, Arnstein; Stewart, Rob; Dewey, M; Øverland, Simon; Prince, Martin
Anxiety, depression and cause-specific mortality. The HUNT historical cohort study 2007, European psychiatry: Volum 22 s. S54-S54 Mykletun, Arnstein; Bjerkeset, Ottar; Dewey, Michael; Prince, Martin J.; Øverland, Simon Nygaard; Overland, S
Anxiety, depression and cause-specific mortality. The HUNT historical cohort study 2007, European psychiatry: Volum 22 s. S54 Mykletun, Arnstein; Bjerkeset, O; Dewey, M; Prince, M; Øverland, Simon Nygaard; Stewart, R
2006
A historical cohort study of sleep disturbances and duration of sleep as risk-factors for mortality. The HUNT study 2006, Neckelmann, Dag; Bjerkeset, Ottar; Sivertsen, Børge; Øverland, Simon Nygaard; Mykletun, Arnstein
2005
Fedme gir økt risiko for depresjon 2005, Bjerkeset, Ottar; Mangrud, Reidun
2004
Are anxiety and depression as causes for disability pensioning underestimated? A prospective population-based study 2004, Acta Psychiatrica Scandinavica: Volum 110 s. 26-26 Mykletun, Arnstein; Øverland, Simon Nygaard; Dahl, Alv Andreas; Krokstad, S; Bjerkeset, Ottar; Aarø, Leif Edvard