Ove Daniel Jakobsen

Professor Handelshøgskolen
E-post:
ove.d.jakobsen@nord.no
Tlf:
+47 75 51 76 81
Mobil:
Kontor:
CAA118

Om meg/bakgrunn

Arbeidsområder:

Fag-/kompetanseområder:

 • Økologisk økonomi/Ecological Economics
 • Kretsløpøkonomi/Circulation Economics 
 • Miljøledelse/Environmental management 
 • Etikk/Ethics, Økofilosofi/Ecophilosophy 
 • Bedriftens samfunnsansvar/Corporate social responsibility


Verv/Duties:

 • Vara fagansattes representant i Styret ved Nord universitet

Råd og utvalg/committees:

 • Medlem i den nasjonale råd for filosofi og idehistorie
 • Nestleder forstanderskap Cultura bank
 • Leder fagrådet Hardangerakademiet 

 
Teaching/Research:

 • Økologisk økonomi for bærekraftig samfunnsutvikling
 • ​Ex. phil. med vekt på etikk, bærekraft og samfunnsansvar
 • Vitenskapsfilosofi og forskningsetikk
 • Etikk, natur og samfunn
 • Kretsløpsøkonomi/Sirkulærøkonomi
 • Dialogsamfunn
 • Utopiforskning
 • Vitenskapsfilosofi

Bakgrunn: 

Akademisk grad:

 • ​Professor - Økologisk økonomi/Ecological Economics

Utdanning/Education:

 • Dr. Oecon. NHH, 1989 
 • Cand. Philol. UiB (filosofi hovedfag)1991
 • Siviløkonom HAE Økonomi og administrasjon NHH, 1987


 

Undervisning/veiledning

 • Økologisk økonomi for bærekraftig samfunnsutvikling
 • ​Ex. phil. med vekt på etikk, bærekraft og samfunnsansvar
 • Vitenskapsfilosofi og forskningsetikk
 • Etikk, natur og samfunn

Forskning

 • Kretsløpsøkonomi/Sirkulærøkonomi
 • Dialogsamfunn
 • Utopiforskning
 • Vitenskapsfilosofi
 • Økopreneurship
 • Borgerlønn
 • Delingsøkonomi