Ove Daniel Jakobsen

Professor
Handelshøgskolen
Studiested
Bodø
Kontor
CAA118

Arbeidsområder:

Verv/Duties:

 • Vara fagansattes representant i Styret ved Nord universitet

Utdanning/Education:

 • Dr. Oecon. NHH, 1989
 • Cand. Philol. UiB (filosofi hovedfag)1991
 • Siviløkonom HAE Økonomi og administrasjon NHH, 1987

 • Økologisk økonomi for bærekraftig samfunnsutvikling
 • Ex. phil. med vekt på etikk, bærekraft og samfunnsansvar
 • Vitenskapsfilosofi og forskningsetikk
 • Etikk, natur og samfunn
 • Kretsløpsøkonomi/Sirkulærøkonomi
 • Dialogsamfunn
 • Utopiforskning
 • Vitenskapsfilosofi
 • Økopreneurship
 • Borgerlønn
 • Delingsøkonomi
2014
Why less bad is no good 2014,;Jakobsen, Ove Daniel; Storsletten, Vivi M. L.
2013
Snart slutt på vekst 2013, Klassekampen:;Kvåle, Gunnar; Jakobsen, Ove
Verdiforskyvning i friluftslivet i lys av økologisk økonomi 2013, Nord universitet:;Ingulfsvann, Are-Severin; Ingebrigtsen, Stig; Jakobsen, Ove
Kriser kan skape endring 2013, Morgenbladet:;Storsletten, Vivi M. L.; Jakobsen, Ove
Etikk for økonomifag 2013, Gyldendal Akademisk:;Dybvig, Dagfinn Døhl; Ingebrigtsen, Stig; Jakobsen, Ove; Nystad, Øystein
For eller imot konsekvensutredning i Lofoten? 2013, Morgenbladet:;Johansen, Thomas; Jakobsen, Ove; Ingebrigtsen, Stig
Fredssymposium Jondal 2013 2013,;Jakobsen, Ove D; Storsletten, Vivi M. L.; Jakobsen, Ove Daniel
2012
Klima, kapital og moral 2012, Klassekampen:;Kvåle, Gunnar; Jakobsen, Ove
Utredning eller ikke? 2012, Nationen: s. 18-18;Johansen, Thomas; Ingebrigtsen, Stig; Jakobsen, Ove
Fra frø, via spire til matbord 2012, Volum 2012;Jakobsen, Ove Daniel; Nystad, Øystein; Helgesen, Camilla; Storsletten, Vivi M. L.
For eller mot utredning? 2012, Avisa Nordland:;Ingebrigtsen, Stig; Johansen, Thomas; Jakobsen, Ove
2008
Undervisning og forskning i etikk ved norske handelshøyskoler 2008,;Ims, Knut Johannessen; Jakobsen, Ove; Jakobsen, Ove
Deep Authenticity - In the context of Organic Philosophy 2008,;Ims, Knut Johannessen; Jakobsen, Ove; Jakobsen, Ove
The product as process 2008,;Ims, Knut Johannessen; Jakobsen, Ove; Jakobsen, Ove
The Manager`s Self and Sustainability 2008,;Ims, Knut Johannessen; Jakobsen, Ove; Jakobsen, Ove
2006
2005
Mer enn økonomi 2005, Morgenbladet:;Ims, Knut Johannessen; Jakobsen, Ove; Jakobsen, Ove
Pedagogisk filosofi og dialogen 2005,;Jakobsen, Ove; Jaminon, Jean